BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedynak Monika (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Standardy zarządzania jakością a system logistyczny przedsiębiorstwa
Quality Management Standards And Logistic System In The Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 247-254, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, System logistyczny
Quality management, Logistic system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podobnie jak pojęcie ekonomii mieści w sobie perspektywy makro i mikro, tak leż współczesna logistyka może być rozpatrywana z tychże dwóch perspektyw. W każdej z nich problemy podejmowane przez badaczy nieco się różnią. W perspektywie makroekonomicznej przedmiot badań nad logistyką dotyczy między innymi: łącznego poziomu i struktury kosztów logistycznych, udziału logistyki w tworzeniu nowych wartości (tzw. użyteczności ekonomicznej) czy też oddziaływania logistyki na gospodarkę. W dużym stopniu odmienny "katalog spraw" nurtuje badaczy logistyki w wymiarze mikroekonomicznym. Można - z pewnym uproszczeniem - powiedzieć, że dotyczy on problemów logistyki, jakie występują w przedsiębiorstwach. Treść niniejszego artykułu wpisuje się w ten drugi obszar badań (ujęcie mikroekonomiczne). Celem artykułu jest próba określenia wpływu standardów zarządzania jakością na system logistyczny przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

Reflection of quality management standards influence on logistic system in the company is included in this text. Requirements of ISO 9001, which are the criterion for design of logistic system in the company were identified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
  2. Ciesielski M. (red.), Logistyka we współczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
  3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
  4. Pohl H.C., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
  5. PN-EN ISO 9001:2008 - Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
  6. PN-EN ISO 9004:2001 - Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania.
  7. Witkowski J. (red.), Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu