BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczorek Aneta (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Tytuł
Oddział jako normatywna konstrukcja publicznego prawa gospodarczego w aspekcie transgranicznej działalności przedsiębiorców zagranicznych oddział przedsiębiorcy zagranicznego - zagadnienia ogólne
An Affiliate as a Normative Construct of Public Economic Law and the Aspect of the Transboundary Activity of Foreign Entrepreneurs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 283-292, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Prawo gospodarcze, Transakcje transgraniczne
Economic law, Cross-border transactions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kształtowanie się statusu przedsiębiorców zagranicznych w prawie polskim Zagadnienie transgranicznej działalności podmiotów zagranicznych na obszarze państwa polskiego rodziło liczne problemy m.in. natury prawnej", organizacyjnej, ekonomicznej. W następstwie ostatnich zmian legislacyjnych3 podyktowanych koniecznością przyjęcia przez RP porządku prawnego Wspólnot Europejskich (tzw. uquis communitairef w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., dalszej modyfikacji uległa sytuacja prawna podmiotów zagranicznych. Zagwarantowano im via legis możliwość łatwiejszego oraz szerszego uczestnictwa w polskim obrocie gospodarczym. Wynikało to z wprowadzenia przez prawodawcę jednolitych zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w stosunku do przedsiębiorców polskich oraz unijnych, zrównując tym samym ich status prawny. (fragment tekstu)

In the article entitled "An affiliate as a normative construct of public economic law and the aspect of the transboundary activity of foreign entrepreneurs" an analysis has been made of one of the legal and administrative forms of running a business activity by foreign entrepreneurs that are allowed and regulated by the norms of public economic law. Because of the scope of the issue and nature of this study, the presented material was limited to basic matters connected with starting and running a business activity by foreign entrepreneurs on the territory of Poland. It has been contended that, according to the current law in force, there are no legal barriers preventing foreign entrepreneurs from creating affiliates of their companies in Poland. This fact is very relevant, because the highly developed organisational structure guarantees, the entrepreneur a greater share in the market, facilitates access to a larger number of potential contractors, extends the products lifespan and, as a result, helps generate profit and reinvest the capital. In the times of the market economy, progressing globalisation processes, the concentration of capital and strong competition, establishing affiliates in foreign countries is undoubtedly significant. Economic reasons force the entrepreneurs to widen the area of their business activity. An attempt has been made to prove that the foreign capital flowing into Poland encourages the creativity of the economy as well as domestic companies. The encouragement results mainly from the transfer of modern technology and knowledge, new structural and organisational solutions, progressing trade exchange and the migration of managerial staff. It is stated in the summary that this process should be accompanied by clear, coherent and stable business, trade and tax laws as well as by a proper business policy created by the government. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Allerhand M., Kodeks handlowy z komentarzem, Park, Bielsko-Biała 1999.
 2. Atuahene-Gima K., An exploratory analysis ofthe impact of market orientation on new product performance: a contingency approach, "Journal of Product lnnovation Management" 1995, nr 12.
 3. Błaszczak A., Rola innowacji w procesie wzrostu gospodarczego według J.A. Schumpetera, [w:] Z. Stachowiak (red.), Przemiany społeczno-ekonomiczne a przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach " nowej gospodarki", Siedlce 2008.
 4. Chakrabarli A.K., Kessler E.H., Speeding up the pace new produkt development, "Journal of Product lnnovation Management" 1999, nr 16.
 5. Dziurzyński T., Fenichiel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy - komentarz, Łódź 1996.
 6. Jacyszyn J., Rudowicz J., Oddział spółki. Tworzenie i funkcjonowanie, Zakamycze, Kraków 1999.
 7. Jacyszyn J., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E., Działalność gospodarcza osoby zagranicznej w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2002.
 8. Jakubiak M., Transfer wiedzy i innowacji do Polski. Rola bezpośrednich inwestycji granicznych i wymiany handlowej, [w:] Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, "Zeszyty BRE Bank" 2002, CASE, nr 6.
 9. Katner W.J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, LexisNexis, Warszawa 2003.
 10. Kidyba A., Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 11. Kidyba A., Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 12. Kosikowski C, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2001.
 13. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Lexis- Nexis, Warszawa 2006.
 14. Kubala W., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 15. Mansfield E., Industrial Research and Technological lnnovation, New York 1968.
 16. Pomykalska A., Informacyjne uwarunkowania międzynarodowego transferu innowacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1984.
 17. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 18. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szwaja J., Kodeks Handlowy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 1994.
 19. Stroga K., Potrzeszcz R., Działalność gospodarcza przedsiębiorców i osób zagranicznych, INFOR, Warszawa 2001.
 20. Szajkowski A., Komentarz do kodeksu spółek handlowych, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 21. Szydło M., Swoboda działalności gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 22. Szymańska J.K, Charakterystyka prawna oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2002, nr 2.
 23. Umiński S., Polska jako miejsce podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich i transferu technologii, [w:] Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 24. Waligórski M.A., Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego, Poznań 2006.
 25. Zdyb M., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy z dnia 19 listopada 1999 r., Zakamycze, Kraków 2000.
 26. Zdyb M., Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze, Zakamycze, Kraków 2001.
 27. Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Tom I Wolność i reglamentacja działalności gospodarczej. Handel zagraniczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu