BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołakowski Tomasz (Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze)
Tytuł
Możliwości wykorzystania metod wyceny zasobów środowiskowych w ocenie projektów rewitalizacji zabytkowych obiektów
The Opportunity of Using Natural Resources Valuati0n Methods in The Monuments Adaptation Projects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 293-302, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Wycena, Rewitalizacja
Valuation, Revitalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie istoty i możliwości wykorzystania metod wartościowania zasobów środowiska w ocenie efektywności projektów związanych z rewitalizacją zabytkowych obiektów. Metody, które dotychczas z powodzeniem stosowano do określenia wartości zasobów środowiska naturalnego, mogą być również wykorzystywane w ekonomicznej ocenie opłacalności projektów związanych z rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego, w szczególności poprzez uwzględnienie w powyższej analizie ich całkowitej wartości ekonomicznej. (fragment tekstu)

The main goal of the article is to present the possibility of using natural resources valuation methods in the monuments adaptation projects. Especially, the total economic value of cultural heritage and its influence on the effectiveness of that projects will be shown. Therefor the first part of the article presents the meaning of cultural heritage and monument. Moreover there is presented the total economic value concept. In the second part are point some most popular methods, which can be used in the valuation of cultural heritage. Moreover the paper presents necessity of properly using data and information, which are getting from valuation methods, in the economic analysis. In this part are shown some case studies too. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson G., Śleszyński J. (red.), Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 2. Arrow K., Solow R., Portney P.R., Leamer E.E., Radner R., Schuman H., Raport ofthe NOAA Panel on Contingent Yaluation, 2001, www.darp.noaa.gov.
 3. Asian Development Bank, Environmental Assessment Guidelines, 2003.
 4. Bartczak A., Wartość funkcji rekreacyjnej lasów w Polsce, "Ekonomia i środowisko2006, nr 2 (30).
 5. Garrod G.D. i in., The non-priced benefits of renovating historie buildings. A case study of Newcastle's Grainger Town, "Cities" 1996, nr 6.
 6. Guide to cost-benefit analysis of imestment projects, Stmctural Funds, Cohesio,, Fund and Instrument for Pre-Accession, Finał Report, European Commission, Directorate General Regional Policy, 2008.
 7. Kurowski L., Ocena projektów gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 8. Markowska A., 'Zastosowanie metody wyceny warunkowej w analizie kosztów i korzyści, "Ekonomia i środowisko" 2006, nr 2 (30).
 9. Mason R., Economics and historie preservation: a guide and review of the litera, twe, The Brookings Instytution, Metropolitan Policy Program, 2005.
 10. O potrzebie ustawowego unormowania programów rewitalizacji, stanowisko Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, Warszawa 2007, http://www.fr.org.pl.
 11. Szymczak M. (red.), Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 12. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo ARIES, Warszawa 2000.
 13. The World Bank, Cultural Heritage in Emironmental Assessment, Environmenlal Sourcebook Update 8, September 1994.
 14. Urban heritage: research, interpretation, education, Vilnus Gediminas Technical University, Vilnus 2007.
 15. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2003, nr 162, poz. 1568.
 16. Yaluing the Priceless: The Yalue of Historie Heritage in Australia, Research Report 2, The Allen Consulting Group, Australia, November 2005, www.environment. sa.gov.au.
 17. Yaluing the Priceless: The Yalue of Historie Heritage in Australia, Research Report 2, The Allen Consulting Group, Australia, November 2005.
 18. Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013, grudzień 2008.
 19. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu