BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornecki Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Udział małych i średnich przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych
Small and Medium-Sized Enterprises in the Public Procurement Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 303-313, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zamówienia publiczne
Small business, Public procurement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rynek zamówień publicznych w Polsce jest stosunkowo młody. Analiza rocznych sprawozdań przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiających pozwala oszacować wielkość rynku zamówień publicznych w Polsce w roku 2006 na 79,6 mld zł, co stanowiło 7,6% PKB, co oznacza wyraźną tendencję wzrostową. Z uwagi na brak pełnych danych niemożliwe jest jednakże ustalenie udziału w nim firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Dlatego też, wszelkie szacunki związane z uczestnictwem sektora MSP w rynku zamówień publicznych bazują na dostępnych raportach opracowanych na zlecenie Komisji Europejskiej, prezentujących charakterystykę tego rynku dla całej Unii Europejskiej. Udział MSP w rynku zamówień publicznych UE był szacowany w 2005 roku na 42% w ujęciu wartościowym (z czego udział firm mikro wynosił 7%, firm małych - 11% a firm średnich - 23%) i 61% w ujęciu ilościowym. Szacunki te obrazują jedynie wartość kontraktów przyznanych bezpośrednio firmom sektora MSP, natomiast nie uwzględniają uczestnictwa MSP w realizacji zamówień publicznych w charakterze podwykonawców, które jak pokazują statystyki amerykańskie, może być znaczący i sięgać nawet 40%. (fragment tekstu)

The public procurement market is a very important sector of the European Union's economy accounting for around 16% of its GDP. in Poland the market is relatively young. In 2006 its size was assessed to amount to 7.9 billion PLN, which accounted for 7.6% of Poland's GDP and this marks an upward tendency. It is believed that facilitating access of small and medium-sized enterprises (SMEs) to public procurement will contribute to competitiveness, innovation and job creation. However, as the existing EU surveys indicate SMEs face barriers in accessing public procurement contracts. This paper presents the results of the questionnaire survey carried out in the first half of 2008 on the sample of 802 Polish small and medium-sized enterprises by means of computer-assisted telephone interview. The study discussed in this paper attempted to assess the extent of SME participation in the public procurement market in Poland as well as the existing barriers to SMEs' successful participation in tenders. According to the research findings, almost 2/3 of all the companies under survey did not participate in a tender in 2007. Representatives of the surveyed companies indicated the low enterprise potential, unfit to customers' requirements, as the main problem hindering from the participation in public tenders. Respondents further mentioned complicated administrative procedures, red tape, and also the vague criteria of selecting the best offer and high costs of offer preparation. On the basis of the survey results some recommendations were formulated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Access to public procurement for smali and medium sized enterprises: Progress Report, SBS, London 2005.
  2. Evaluation ofSME's Access to Public Procurement Markets in the ELI, GHK & Technopolis, Brussels 2007.
  3. Facilitaling the access of SMEs and crafts to public tenders, European Association of Craft, Smali and Medium-sized Enterprises, Brussels 2006; http:// www.ueapme.com/docs/pos_papers/2006/061020 SMEProcurement_EN.pdf.
  4. Kornecki J. i in., Potencjał rozwojowy polskich MSP, raport z badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
  5. Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2007.
  6. Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2006 r., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu