BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Krzysztof (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Kanały transferu wiedzy występujące w przedsiębiorstwach farmaceutycznych
Knowledge Transfer Channels Existing in Pharmaceutical Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 325-332, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy, Przedsiębiorstwo farmaceutyczne
Knowledge transfer, Pharmaceutical company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnienie transferu, przepływu wiedzy stanowi przedmiot zainteresowania wielu przedstawicieli nauki. Są to między innymi przepływy wiedzy w układzie pięciu elementów według A. Gupta i V. Govindarajana, badania M. Alavi i D.E. Leidnera oraz K.E. Sveibyego, który to zdefiniował dziewięć przepływów wiedzy w procesie tworzenia wartości. Istotny wkład w powyższe zagadnienia ma sieć wartości V. Alee, jako narzędzie do analizy wartości niematerialnych. Najważniejszą kwestią z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest możliwość przenoszenia wiedzy między pracownikami i podmiotami w organizacji, determinowana stopniem wyrażalności wiedzy. W artykule przedstawiono kanały transferu wiedzy jawnej i ukrytej występujące w przedsiębiorstwach farmaceutycznych. Zdefiniowano również częstotliwość wykorzystania kanałów w relacjach pracownik-pracownik, pracownik-kadra zarządzająca, kadra zarządzająca-pracownik, kadra zarządzająca-kadra zarządzająca. (fragment tekstu)

Transfer of knowledge is one of the most important processes in a knowledge management system in an organization. This transfer may occur on various levels: between units, between units and a group, inside a group, from groups to organization. The article presents the research related to the transfer channels of explicit and tacit knowledge in pharmaceutical companies. A transfer of knowledge was diagnosed between the units, particularly between workers, worker and management, management and worker and between management and management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Alavi M., Leidner D. E., Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Fonnddations and Research Issues, "MIS Quartely" 2001 nr 1.
  2. EAEPC, W kierunku silnego i innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w Europie, czerwiec 2006.
  3. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  4. Lahti R. K., Beyerlein M. M., Knowledge Transfer and Management Consulting: A lookAt " The Firm "Business Horizons" 2000, nr 1.
  5. Laihonen H., Knowledgeflows in self-organizing process, "Journal of Knowledge Management" 2006, nr 4.
  6. Michalik M., Pilarczyk B., Mruk H., Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
  7. Sobolak L., Paliszkiewicz J.O., Transfer wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Prace Naukowe nr 35, Zarządzanie wiedzą w Agrobiznesie w warunkach polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej.
  8. Sveiby K. E., Dziesięć sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości, "e-mentor" 2005, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu