BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kyrcz Katarzyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Przedsiębiorstwo na rynku globalnym
The Firm in the Global Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 341-347, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Rynek globalny
Enterprises, Global market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Globalizacja należy ostatnio do najczęściej używanych słów, czasami chyba wręcz nadużywanych. Mówi się o globalizacji gospodarki, konkurencji, społeczeństwa, kultury itd. Nie ulega wątpliwości, że jest to bardzo szeroki i złożony proces odnoszący się do sfery ekonomicznej, ale i nie tylko. Globalizacja to przyśpieszenie trwającego od dawna umiędzynarodowienia procesu gospodarowania, a jej następstwa dotyczą zarówno poszczególnych państw, gospodarek, jak i pojedynczych przedsiębiorstw. Implikacje łych trendów są współcześnie tak silne, że nie sposób nie dostrzec przemian, jakie zachodzą w działalności przedsiębiorstw, a których bezpośrednią przyczyną jest nabierająca tempa globalizacja. Z kolei same przedsiębiorstwa także wpływają na kształt i charakter zachodzących zmian. (fragment tekstu)

The globalization is the fastening of the long-lasting internationalization process of managing and its conseguences concern both individual countries, economies and single firms. The implications of these trends are contemporary so strong that the transformation which occurs in the business activity cannot go unnoticed. The immediate cause of these changes is the gathering speed of the globalization. On the other hand, the firms alone also have the influence over the shape and the character of the occurring changes. The process of the globalization of the firms, coexisting with the process of globalization of the mechanism of the competition, brought about the growth of the interest in the creation of own competitiveness inside the firms running in the transnational markets. The globalization brings lots of positives but it is not free the negatives which ought to be taken into consideration when planning the strategy of the development of each firm in order to utilize chances and opportunities which are created by this process and, simultaneously, eliminate all threats connected witch the globalization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, PWN, Warszawa 2007.
 2. Bossak J., Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 3. Bożyk P., Mijała J., Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
 4. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 5. Flejterski S., Wahl P., Ekonomia globalna, PWE, Warszawa 2003.
 6. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltex, Warszawa 2001.
 7. Gorynia M., Strategie strategicznej ekspansji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 8. Haliżak E., Kuźniar R., Simonides J., Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2004.
 9. Koćwin L., Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006.
 10. Okoń-Horodyńska E., Państwo narodowe a proces globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
 11. Okoń- Horodyńska E., Problemy i kontrowersje wokół globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 12. Osiewicz E., Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006.
 13. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja, PWE, Warszawa 2004.
 14. Sporek T., Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, T. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 15. Swadźba S., Integracja i globalizacja a system gospodarczy. Konsekwencje dla Polski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 16. Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu