BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makarski Sylwester (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Kapitał ludzki a innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw
Human Capital and Innovation As Well As Competitiveness Of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 389-397, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Human capital, Enterprise innovation, Enterprise competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zdolność do przewidywania zmiennych zachowań rynkowych konsumentów, a zwłaszcza do w miarę precyzyjnego określenia ich realnych potrzeb, uznano za jeden z najważniejszych problemów, stojących do rozwiązania przed każdą firmą, a inicjatywę i zadania stąd płynące przypisać trzeba osobom kompetentnym, stanowiącym podstawowy składnik kapitału ludzkiego firmy. Znajomość potrzeb pozwala firmie sformułować ofertę produktów wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom klientów. Przedmiotem opracowania było objaśnienie i zdefiniowanie, w oparciu o literaturę przedmiotu, istoty i roli kapitału ludzkiego w procesie inicjowania i wdrażania pomysłów nowatorskich, jako źródła innowacyjności produktowej firm. Ponadto przeanalizowano w układzie przestrzennym i rodzajowym firm ich podatność na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, będących źródłem rosnącej konkurencyjności. (fragment tekstu)

The increasing market competition causes, that enterprises come across more and more difficulties in functioning. In this situation they are forced to look for effective ways of adjusting to changeable market realities. As one of forms of enterprises' market adaptation was acknowledged implementation of technical-organizational innovations. The subject of the paper was importance of human capital, including staff competences, in the process of initiating and implementing innovations, providing a premise of taken by a company market position. The conducted analysis of the level of advance of innovation process in Poland, and also in the cross section of voivodships and companies of different scale of activity proves, that it is not appreciated by the majority of firms, especially from the group of micro and small ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwo Akademickie i profesjonalne Sp. z o.o.. Warszawa 2006.
 2. Domański R.S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 3. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 4. Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 5. Kopaliński W., Słownik Wyrazów Obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983.
 6. Łukasiewicz P., Pieniężna wartość kapitału ludzkiego, [w:] S. Patrycki (red.), praca zbiór., Religia a gospodarka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
 7. Pyciński S. i Żołnierski A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
 8. Sawicki J., Kooperencja - strategia przyszłości, "Marketing i Rynek" 2005, nr 3.
 9. Tokarski J. (red.), Słownik Wyrazów Obcych, PWN, Warszawa 1980.
 10. Wiatrak P.A., Kapitał ludzki w procesach zmian rolnictwa polskiego, [w:] Manteuffel Szoege (red.), Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w rok po akcesji do Unii Europejskiej., Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 11. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średnich wie/kości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu