BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zjawisko konwergencji i spójności w procesie integracji europejskiej
Convergence and Cohesion Phenomena in the European Integration Proces
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 120-127, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Konwergencja, Rozwój regionalny
Convergence, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
We współczesnych realiach europejskich niezmiernie istotne stały się zjawiska konwergencji i spójności. Mimo że pojęcia te są zbliżone do siebie, to jednak w Unii Europejskiej nadano im określone znaczenie. Także w dokumentach strategicznych podnosi się konieczność dążenia do ich nasilania. Niewątpliwie, co jest zgodne z aktualnymi teoriami, zjawisko konwergencji jest możliwe do wystąpienia, jednak przede wszystkim na poziomie integrujących się krajów, spójność zaś będzie miała wymiar przestrzenny. (abstrakt oryginalny)

In contemporary European realities convergence and cohesion phenomena are very important. Although their meaning is similar in the European Union, these words are perceived differently. In strategic documents the necessity to increasing these phenomena is indicated. No doubt convergence phenomena are possible to occur, but mainly on the European Union countries level. Cohesion, however, will have spatial dimension. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baumol W.J., Nelson R.R., Wolf E.N. (red.), Convergence of Producivity, Oxford University Press, New York 1994.
  2. Domański R., Geografia ekonomiczna, ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2004.
  3. Komisja Europejska, Nowe partnerstwo dla spójności: konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci raport na temat spójności społeczno-ekonomicznej, Wspólnoty Europejskie, 2004.
  4. Korenik S., Kierunki zmian w przestrzeni społeczno-ekonomicznej na progu XXI wieku - wyzwania dla polityki przestrzennej, [w:] Polityka ekonomiczna: współczesne wyzwania, red. M. Klamut, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. Lundvall B.A., Gospodarka ucząca się: pewne implikacje dla bazy wiedzy o systemie ochrony zdrowia i edukacji, [w:] Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, Warszawa 2000, s. 118.
  6. Michałek J.J., Siwiński W., Socha M.W., Realna i nominalna konwergencja - podstawy teoretyczne i implikacje praktyczne, [w:] Polska w Unii Europejskiej: dynamika konwergencji ekonomicznej, red. J.J. Michałek, W. Siwiński, M.W. Socha, PWN, Warszawa 2007.
  7. Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
  8. akson.sgh.waw.pl.
  9. www.mrr.gov.pl.
  10. www.ukie.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu