BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórniak-Krzykacz Aldona (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Pomiar jakości rządzenia lokalnego : zarys problemu
Quality Measurement of Local Governance : Issue Outline
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 128-135, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Władza, Jakość zarządzania, Dobre rządzenie
Public governance, Power, Quality of management, Good governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę konceptualizacji i operacjonalizacji rządzenia na poziomie lokalnym. Jego celem jest wyznaczenie możliwych obszarów pomiaru jakości tego procesu. Głównymi założeniami przyjętymi w rozważaniach są:
 • ewolucja władzy lokalnej od government do governance,
 • postulat dobrego rządzenia.
Proponowany pomiar jakości rządzenia lokalnego obejmuje ocenę jakości życia na danym terenie i zasady rządzenia regulujące interakcje między różnymi interesariuszami. (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt of conceptualization and operationalization of governing at local level. Its object is to select a possible area of this process measurement. The main assumptions of this deliberation are:
 • local authorities evolution from government to governance,
 • postulate of good governance.
A suggested way of local governance measurement includes life quality assessment as well as governance principles that regulate interactions among different stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Rogala P. (red.), Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa 2008.
 2. Bovaird T., Loeffer E., Evaluating the Quality of Public Governance: Indicators, Models and Methodologies, "International Review of Administrative Sciences" 2003 nr 3.
 3. Bovaird T., Loeffler E., Understanding Public Management and Governance, [w:] Public Management and Governance, red. T. Bovaird, E. Löffler, Routledge, London-New York 2003.
 4. Clark T.N., Hoffmann-Martinot V. (red.), The New Political Culture, Westview, Boulder, Colorado 1998.
 5. Demmke Ch., Hammerschmid G., Meyer R., Decentralisation And Accountability As Focus Of Public Administration Modernisation, Austrian Federal Chancellery Directorate General III, Civil Service and Administrative Reform, Vienna 2006.
 6. European Commission, White Paper of the European Union on Good Governance, Brussels, 25 July 2001.
 7. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 8. Izdebski H., Introduction to Public Administration and Administrative Law, Liber, Warszawa 2006.
 9. John P., Local Governance in Western Europe, Sage, London 2001.
 10. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M., Governance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2007, Policy Research Working Paper nr 4654, World Bank, Washington 2008.
 11. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa 2006.
 12. Oehler-Sincai J.M., Strengths And Weaknesses Of The New Public Management (NPM)-Cross-Sectional And Longitudinal Analysis, MPRA Paper No. 11767, 2008.
 13. Schőler C.W., A Practical Guidebook on Strategic Management for Municipal Administration, The World Bank, Bertelsmann Foundation, 2003.
 14. Stone C.N., Regime Politics: Governing Atlanta 1946-1988, University Press of Kansas, Lawrence 1989.
 15. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, seria "Polska Regionów" nr 16, Warszawa 2000.
 16. United Nations Development Programme, Democratic Governance, http://www.undp.org/governance/about.htm, stan na dzień 10 kwietnia 2009 r.
 17. Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Pomiar jakości rządzenia, "Gospodarka Narodowa" 2008.
 18. Wojciechowski E., Rządzenie publiczne czy governance?, [w:] Problemy rozwoju europejskich regionów w warunkach integracji europejskiej, red. C. Brzeziński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu