BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska-Półtorak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Atrakcyjność turystyczna i polityka rozwoju turystyki w województwie dolnośląskim
Tourist Attractiveness and Tourism Development Policy in Lower Silesia Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 156-167, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój turystyki, Polityka turystyczna, Atrakcyjność turystyczna, Polityka regionalna
Tourism development, Tourism policy, Touristic attractiveness, Regional policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
W artykule omówiono politykę rozwoju turystyki w województwie dolnośląskim. Oceniono także atrakcyjność turystyczną regionu oraz jego stolicy - Wrocławia w porównaniu z województwami: małopolskim i wielkopolskim i ich stolicami. Zwrócono uwagę, iż stosunkowo obiektywnym wyznacznikiem atrakcyjności regionu jest zainteresowanie zgłaszane przez podmioty spoza regionu. Regiony i miasta stosunkowo atrakcyjne pod względem turystycznym osiągają z tego tytułu wiele korzyści. Dla województwa dolnośląskiego szczególnie istotne jest, że wpływy z turystyki, ze względu na peryferyjne położenie obszarów atrakcyjnych turystycznie (szczególnie w Kotlinie Kłodzkiej i Kotlinie Jeleniogórskiej), mogą skutecznie łagodzić dysproporcje rozwojowe, które pogłębia np. lokalizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w innych częściach regionu. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses tourism development policy in Lower Silesia voivodeship at the same time judging tourist attractiveness of the region and its capital in comparison with chosen regions, in particular with Małopolska and Great Poland voivedeships. Attractiveness of the region is expressed above all by the interest for region by subjects or individuals from outside. Relatively highly attractive regions and cities draw the number of benefit on this account. For Lower Silesia voivodeship it is especially important that tourist revenues because of peripheral location of areas which are attractive touristically (in particular in Kłodzko Valley and Jelenia Góra Valley), can effectively relieve developmental disproportions deepening among others as a result of the decision on the location of foreign direct investment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dolnośląska Strategia Innowacji, Wrocław, marzec 2005.
 2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, oprac. T. Polański i in., przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVIII/873/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r.
 3. Polityka Transportowa Wrocławia, załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XII/396/99 RMW z dnia 23 września 1999 r.
 4. Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2006 r., Rok XII, GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2008.
 5. Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacji dla Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, sierpień 2006.
 6. Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2005.
 7. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2007.
 8. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, załącznik do Uchwały nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 r., Wrocław, listopad 2005.
 9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, Prezydent Wrocławia dr R. Dutkiewicz, Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław 2006, załącznik nr l do uchwały nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r.
 10. Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, ONZ-WTO, UKFiT, Warszawa 1995.
 11. Turystyka w 2007 r., Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych, www.stat.gov.pl.
 12. Zakrzewska-Półtorak A., Benefits of Foreign Direct Investment to Poland as the Host Economy with Special Consideration Given to Diffusion of Innovation in the Light of Selected Theories, [w:] Finance in Spatial Economy, red. S. Korenik, M. Łyszczak, "Studia Regionalia" vol. 21, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2008.
 13. Zakrzewska-Półtorak A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne we wrocławskim obszarze metropolitalnym, [w:] Problemy rozwoju europejskich regionów w warunkach integracji europejskiej, red. C. Brzeziński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu