BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiana wybranych elementów infrastruktury technicznej gmin powiatu kłodzkiego w latach 2003-2006
Development of Chosen Technical Infrastructure Elements in Kłodzko District's Municipalities during 2003-2006
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 168-179, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Infrastruktura techniczna, Infrastruktura techniczna gminy
Technical infrastructure, Technical infrastructure of gmina
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region kłodzki
Abstrakt
Pomimo że współcześnie możemy zauważyć kształtowanie się nowej gospodarki, określanej mianem gospodarki opartej na wiedzy, w której w rozwoju przestrzennym coraz bardziej istotne stają się czynniki niematerialne, infrastruktura techniczna nadal jest jednym z najistotniejszych czynników w rozwoju lokalnym. Celem artykułu jest prezentacja luki infrastrukturalnej (w zakresie infrastruktury technicznej) na przykładzie gmin powiatu kłodzkiego. Niwelowanie tej luki jest szczególnie istotne nie tylko w kontekście rozwoju jednostki terytorialnej, ale także w procesie dostosowywania polskiego prawa do prawa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)

Although nowadays we can observe shaping new economy, often described as a knowledge-based economy, in which non-material element becomes more important, technical infrastructure is still one of the most important factors in local development process. The aim of this article is to show (based on Kłodzko district's municipalities) infrastructural gap in Polish self-government units. It is very important especially in adjusting Polish law to European Union's aquis communautaire in the context of environment protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl.
  2. Bąk A., Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie finansowej, [w:] Zastosowanie metod ilościowych, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 811, AE, Wrocław 1999, s. 49-50.
  3. Bilans negocjacji: środowisko, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, http://www.ukie.gov.pl/.
  4. Borys T., Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny" 1978, z. 2.
  5. Punda M., Gospodarka wodno-ściekowa Zlewni Nysy Kłodzkiej i gospodarka odpadami komunalnymi, [w:] VII Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego, materiały konferencyjne, Kudowa Zdrój 2006.
  6. www.wikipedia.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu