BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziomek Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rezultaty ekonomiczne partnerstw lokalnych a rozwój lokalny : analiza wybranych przykładów
Economic Results of Local Partnership and Local Economic Development : Analysis Based on Chosen Examples
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 180-187, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Współpraca regionalna, Wspieranie rozwoju lokalnego
Local development, Regional cooperation, Local development support
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym przedmiotem zainteresowania w opracowaniu jest analiza działań wybranych partnerstw pod kątem uzyskiwania rezultatów ekonomicznych. Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia ekonomicznych rezultatów działania partnerstw lokalnych i w ten sposób wskazanie na ich istotną rolę w rozwoju lokalnym. Charakterystykę efektów ekonomicznych partnerstw lokalnych oparto na wybranych przykładach partnerstw na rzecz rozwoju gospodarczego, na podstawie których dokonano klasyfikacji rezultatów na działania o wpływie bezpośrednim i pośrednim na rozwój lokalny. W treści znajdują się odwołania do przykładów partnerstw lokalnych i skutków działań gospodarczych w sektorze produkcji żywności oraz w sektorze usług turystycznych realizowanych po 2000 r. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the paper is the analysis of the economic results of local community cooperation called local partnership. To indicate the importance of community engagement the group of partnership examples has been chosen. The characteristic of economic results includes the classification of these results into two groups based on direct and indirect influence on economic local development. Examples of results concern food and tourism industry which realized after 2000. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw, AE, Poznań 2003.
 2. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 3. Hyden F.G., Policy Making for a Good Society: The Social Fabric Matrix Approach to Policy Analysis and Program Evaluation, Springer, 2006.
 4. Inicjowanie partnerstw lokalnych w Polsce (wybrane przykłady), [w:] Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy, red. J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2008.
 5. Jałowiecki B., Rozwój lokalny, rozwój regionalny, samorząd terytorialny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
 6. Olszowska-Urban J., Rabiej A. (red.), Podręcznik uczestnika Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, Międzynarodowe Centrum Partnerstwa, Partners Network, Kraków 2005.
 7. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 8. Petty J., O rozwoju gospodarki lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2000.
 9. Putnam R., Demokracja w działaniu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 10. Raport EORPA, 1/2008, s. 38.
 11. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2007.
 12. Weperen W., Manintveld K., Budowanie umiejętności przez praktyczne uczenie się, [w:] Przebieg i efekty projektu IBRD, maszynopis drukowany.
 13. Ziomek A., Local Partnership Model as a Method of Regional Economic Development (Study on the Basis of Polish Chosen Regions), Economic Transformation of Central and Eastern European Countries, conference proceedings, Vilnius University Publishers, Vilnius 2008a.
 14. Ziomek A., Zintegrowane podejście do rozwoju. Polityka spójności a polityka społeczna Unii Europejskiej, [w:] Zintegrowane podejście do rozwoju. Rola polityki spójności, red. T. Grosse, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008b.
 15. www.partners.net.pl/losice.htm.
 16. www.ukie.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu