BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduk-Stelmachowicz Marzena (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Motywy wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego w kontekście budowania potencjału ekoinnowacyjnego
Motives of Implementation of Environmental Management System in the Context of Creating Eco-Innovative Potential
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 293, s. 85-97, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jakość życia a zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe
Normy ISO 14001, Zarządzanie środowiskiem, Ekoinnowacje
ISO 14001, Environmental management, Eco-innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie stanowi przegląd polskich i zagranicznych wyników badań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych dotyczących przesłanek związanych z implementacją dynamicznego modelu ochrony środowiska w przedsiębiorstwach. Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie: jakie są przesłanki wdrażania ekoinnowacji organizacyjnych (w szczególności tych bazujących na międzynarodowej normie ISO 14001) w przedsiębiorstwach. Starano się ustalić, czy motywy wdrażania i certyfikowania Systemu Zarządzania Środowiskowego są tymi elementami potencjału ekoinnowacyjnego, które mogą pozytywnie wpływać na poprawę pozycji konkurencyjnej badanych podmiotów - zwłaszcza w dobie światowego kryzysu i konieczności dokonywania oszczędności.(abstrakt oryginalny)

The study contains confrontation of Polish and international (both theoretical and empirical) research results related to the implementation of the dynamic model of environmental protection in enterprises. The aim of this study is to answer the question: what are the reasons of implementation of organizational eco-innovations (in particular those based on the international standard ISO 14001) in enterprises. Efforts were made to determine whether the motives of implementation and certification of the environmental management system are those elements of eco-innovative potential that can have a positive impact on improving the competitive position of the entities - especially in the era of savings.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anton W.R., Deltas G., Khanna M., Incentives for environmental self-regulation and implications for environmental performance, "Journal of Environmental Economics and Management", vol. 48, no. 1, 2004.
 2. Bansal P., Roth K., Why companies go green: A model of ecological responsiveness, "Academy of Management Journal", vol. 43, no. 4, 2000.
 3. Begley R., Is ISO 14001 worth it?, "Journal of Business Strategy", vol. 17, no. 5, 1996.
 4. Burchard-Dziubińska M., Ekologiczne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przemysłu, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998.
 5. Capra F., Patriarchalne korzenie nadmiernej konsumpcji, [w:] Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie, A.H. Badiner (red.), Wydawnictwo Jacek Santorski&Co, Warszawa 2004.
 6. Carter J.R., Narasimhan R., A comparison of North American and European future purchasing trends, "International Journal of Purchasing and Materials Management", vol. 32, no. 2, 1996.
 7. De Ron A.J., Sustainable production: The ultimate result of continuous improvement, "International Journal of Production Economics", vol. 56/57, no. 3, 1998.
 8. Fryxell G.E., Szeto A., The influence of motivations for seeking ISO 14001 certification: an empirical study of ISO 14001 certified facilities in Hong Kong, "Journal of Environmental Management", vol. 65, no. 3, 2002.
 9. González-Benito J., González-Benito Ó., A study of the motivations for the environmental transformation of companies, "Industrial Marketing Management", vol. 34, no. 7, 2005.
 10. Hajduk-Stelmachowicz M., Incentives to introduce environmental management system in the context of building an eco-innovative potential - a case of Podkarpackie voivodeship, World Academy of Science Engineering and Technology, Issue 70, October 2012, Dubai (dostęp także elektroniczy: http://www.waset.org/journals/waset/v70/v70-53.pdf).
 11. Henriques I., Sadorsky P., The relationship between environmental commitment and managerial perceptions of stakeholder importance, "Academy of Management Journal", vol. 42, no. 1, 1999.
 12. Jänicke M., Kunig P., Stitzel M., Learn nad Umweltpolitik Arbeitbuch, Bonn 1999.
 13. Johannson L., Challenge of implementing ISO 14001 for small and medium sized enterprises surviving in the new global jungle, "Environmental Quality Management", vol. 7, no. 2, 1997.
 14. Kozieradzka A., Lis S., Produktywność. Metody analizy oceny i tworzenia programów poprawy, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.
 15. Kwon Dong-Myung, Seo Min-Seok, Seo Yong-Chil, A study of compliance with environmental regulations of ISO 14001 certified companies in Korea, "Journal of Environment Management", vol. 65, no. 4, 2002.
 16. Łopatowska J., Metody oceny wyników usprawniania działalności operacyjnej (przykład zastosowań), http://www.zie.pg.gda.pl/koipsp/6jolantalopatowska.pdf.
 17. Matuszak-Flejszman A., Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, PZIiTS, Poznań 2001.
 18. Morrow D., Rondinelli D., Adopting corporate environmental management systems: motivations and results of ISO 14001 and EMAS certification, "European Management Journal", vol. 20, no. 2, 2002.
 19. Mazur-Wierzbicka E., Motywy podejmowania działalności proekologicznej przez przedsiębiorstwa, [za:] http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/39/7/pdf - dostęp na dzień 08.008.2012.
 20. Mohammed S.T., The impact of ISO 14000 on developing word business, "Renewable Energy", vol. 23, no. 3-4, 2001.
 21. Porter M.E., van der Linde C., Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship, "Journal of Economic Perspective", vol. 9, no. 4, 1995.
 22. Quazi H.A., Khoo Y., Tan C., Wong P., Motivations for ISO 14000 certification: Development of predictive model, "Omega" vol. 29, no. 6, 2001.
 23. Raines S.S., Implementing ISO 14001 - an international survey assessing the benefits of certification, "Corporate Environmental Strategy", vol. 9, no. 4, 2002.
 24. Russo M.V., Fouts P.A., A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability, "The Academy of Management Journal", vol. 40, no. 3, 1997.
 25. Skotnicka-Zasadzień B., Witala A., Certyfikacja systemu zarządzania jakością w małych firmach na przykładzie branży budowlanej, "Problemy Jakości", nr 4/2004.
 26. Tibor T., Feldman I., ISO 14000: A Guide to the New Environmental Management Standards, Irwin, Chicago 1996.
 27. Walczyk-Matuszyk K., Pieniądze na ekoinnowacje, "Ecomanager", nr 7-8/2011.
 28. Woodside G., ISO 14001 Auditing Manual, McGraw-Hill, New York 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu