BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztando Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego
Territorial Self-Government Units Development Strategy Application
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 188-196, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Strategia rozwoju
Local government, Development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest prezentacją wielu informacji na temat wdrażania strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego będących wynikiem prac badawczo-wdrożeniowych autora, przeprowadzonych w samorządach lokalnych i regionalnych w okresie kilkunastu ostatnich lat. Dotyczą one szczególnie podstawowych pojęć z nią związanych, kształtowania procesu jej budowy, tak by prawdopodobieństwo jej realizacji było wysokie, oraz elementów składowych procedury wdrożeniowej. Swoje rozważania autor wzbogaca przykładami pochodzącymi z praktyki działalności samorządowej. (abstrakt oryginalny)

The article is a presentation of information on territorial self-government units development strategy application which is an effect of research carried out and put into practise by the author in the last dozen or so years. The information concerns in particular basic concepts connected with this application, strategic plan shaping and the components of application procedure. His arguments the author enriches by examples coming from self-government practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berman N., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego - budowanie lepszej przyszłości gospodarczej w polskich gminach, Municipum, Warszawa 2000.
 2. Biniecki J., Szczupak B., Strategiczne myślenie o przyszłości gminy, AE, Katowice 2004.
 3. Brol R., Sztando A., Dlaczego i jak należy wzbogacać procedurę SWOT w procesie terytorialnego planowania strategicznego, [w:] Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, Uniwersytet Opolski, Opole 2002.
 4. Czornik M. (red.), Wdrażanie strategii rozwoju miasta, AE, Katowice 2003.
 5. Karpiński A., Analiza strukturalna jako metoda tworzenia długookresowej strategii rozwoju województw (na przykładzie województwa mazowieckiego), "Studia Regionalne i Lokalne" 2001 nr 4(7), Warszawa 2001.
 6. Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, AE, Katowice 2002.
 7. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999.
 8. Nowińska E., Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, AE, Poznań 1997.
 9. Pawelska-Skrzypek G., Bieńkowska D., Początek K., Pałucha K., Ulasiński C., Suchanek I., Lehan E.A., Planowanie i zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1997.
 10. Prusek A., Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych, [w:] Samorząd terytorialny: zadania - gospodarka - rozwój, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2001.
 11. Sztando A., Monitoring wdrażania strategii rozwoju gminy miejskiej - wybrane aspekty, [w:] Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2008.
 12. Sztando A., Procedura wdrażania strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, AE, Katowice 2001.
 13. Sztando A., Subject and Objects of Local Development Strategy - Polish Experiences and Concepts, [w:] Ekonomicky rozvoj a management regionu, Univerzita Hradec Kralove, Hradec Kralove 2009.
 14. Sztando A., Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Ekonomiczne problemy usług nr 22, Zeszyty Naukowe nr 501, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 15. Wojtasiewicz L., Strategie rozwoju lokalnego - próba podsumowania doświadczeń, [w:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z UE, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 1999.
 16. Wysocka E., Babiński J., Topczewska T., Trojanek M., Mzyk E., Strategia i polityka rozwoju gmin i województw. Podstawy metodyczne, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Poznań-Zielona Góra 1996.
 17. Wysocka E., Koniński F.J., Strategia rozwoju województw i gmin. Teoria i praktyka, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Zielona Góra 1998.
 18. Ziółkowski M., Uwarunkowania realizacji ustaleń strategii rozwoju gminy, [w:] Samorząd terytorialny: zadania - gospodarka - rozwój, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu