BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalke Krzysztof (Uniwersytet Gdański), Prochownik Monika (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wpływ pakietu energetyczno-klimatycznego na proces unowocześniania polskiego sektora energetycznego
The Impact of Climate and Energy Package on the Process of Modernization the Polish Energy Sector
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 229-245, rys., tabl., bibliogr. 24 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Pakiet klimatyczno-energetyczny, Rynek energetyczny, Przemysł energetyczny, Emisja gazów, Europejski System Handlu Emisjami
Climate and energy package, Energy market, Power industry, Gas emissions, European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W grudniu 2008 roku Unia Europejska przyjęła pakiet energetyczno-klimatyczny. Zawiera on narzędzia, które mają na celu realizację założeń pakietu "3x20". Przyjęcie przez Unię pakietu powoduje szereg konsekwencji dla polskiej gospodarki, a w szczególności dla sektora energetycznego. Celem artykułu jest przeanalizowanie, jak przyjęcie powyższego pakietu wpłynęło na proces unowocześniania polskiego sektora energetycznego i czy znajduje to odzwierciedlenie w poziomie emisji gazów cieplarnianych. (abstrakt oryginalny)

In December 2008 the European Union adopted the climate and energy package. It contains tools that are aimed at achieving the objectives of the package "3x20". Adoption by the EU package causes a number of consequences for the Polish economy, in particular for the energy sector. The purpose of this article is to analyze how the adoption of energy and climate package affected on the process of modernization the Polish energy sector and whether this affected on the level of greenhouse gas emissions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Approximated EU GHG inventory:Proxy GHG estimates for 2012 (2013).
 2. Błachowicz A., Jeszke R., Paczosa A., System zarządzania emisjami gazów cieplarnianych w UE, www.kobize.pl, dostęp dnia 20.03.2014.
 3. Ciepla D. (2013), Dużą część polskich elektrowni trzeba wyłączyć, 15.05.2013, energetyka.wnp.pl, dostęp dnia 23.04.2014.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dn. 23.IV.2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L140/63 z dn. 5.06.2009.
 5. Elżbieciak T. (2014), Polska walczy z emisją CO2. Jej głos musi więcej znaczyć, 10.04.2014, energetyka.wnp.pl, dostęp dnia 11.04.2014.
 6. Frączek P. (2010), Konsekwencje przyjęcia pakietu energetyczno-klimatycznego dla przyszłej roli węgla kamiennego w polityce energetycznej Polski w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Zeszyt Nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 7. Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2014. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2012 (2014).
 8. Krótkookresowe skutki makroekonomiczne pakietu energetyczno-klimatycznego w gospodarce Polski (2012), NBP, Warszawa.
 9. Krzemiński J. (2014), OZE vs. węgiel - kooperacja, starcie czy nokaut?, 16.01.2014. www.obserwatorfinansowy.pl, dostęp dnia 10.04.2014.
 10. Młynarski T. (2013), Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 11. Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 (2013), Warszawa.
 12. Nowy unijny pakiet klimatyczny może być szansą, a nie gwoździem do trumny polskiej gospodarki, 12.03.2014, www.wprost.pl, dostęp dnia 9.04.2014.
 13. Paczosa A., Błachowicz A., Jeszke R., Sikora P., Lizak S., Smol E. (2009), Zadania wynikające z nowych regulacji dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, KASHUE, Warszawa.
 14. Pakiet klimatyczno-energetyczny, www.energiaisrodowisko.pl, dostęp dnia 05.03.2014.
 15. Paliwa kopalniane i emisja CO2: Energetyka, ziemianarozdrozu.pl, dostęp dnia 05.03.2014.
 16. Presidency conclusions, Brussels European Council, 11 and 12 December 2008, Nr: 7271/1/08 REV1, consilium.europa.eu, dostęp dnia 06.04.2014.
 17. PwC (2011), Konsekwencje polityki klimatycznej UE dla Polski, prezentacja, 19 października.
 18. PwC (2013), Obniżenie emisji CO2 nie musi być niekorzystne dla gospodarki, www.chronmyklimat.pl, dostęp dnia 05.03.2014.
 19. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, wydania za lata 2008-2013.
 20. Sprawozdanie z działalności Prezesa URE 2012 r. (2012).
 21. Szyjko C. (2011), Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego filia w Piotrkowie Trybunalskim, Warszawa-Piotrków Trybunalski.
 22. Tatomir T. (2005), Handel emisjami - szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki, "Wokół Energetyki".
 23. www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl, dostęp dnia 3.04.2014.
 24. www.europarl.europa.eu, dostęp dnia 18.04.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu