BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce
Public-Private Partnership in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 195, s. 11-23, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Inwestycje publiczne
Public-Private Partnerships (PPP), Public investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi alternatywną możliwość rozwiązywania problemów niedoboru infrastruktury publicznej. W praktyce występuje kilka form PPP o różnym udziale sektora prywatnego. Udane wdrożenie PPP wymaga spełnienia określonych czynników o charakterze ekonomicznym, politycznym, społecznym, technicznym, a przede wszystkim prawnym. W Polsce wprowadzono ustawę o PPP wraz z przepisami wykonawczymi.

Public-Private Partnership (PPP) is treated as an alternative possibility to solve problems of insufficient public infrastructure. In practice there are several forms of PPP activities with different share of private capital. Successful implementation of PPP demands a fulfilment of some factors, such as economic efficiency, political and social environment, technical requirements, and first of all - legal regulations. In Poland there are some serious obstacles disturbing the development of PPP projects despite huge investment needs to cover infrastructure gaps. Actually there are some changes, mainly in legal environment, and also in social and political approach which can involve more active PPP development in Poland.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu, Warszawa 2006.
 2. Finnerty J.D., Project Financing. Asset Based Financial Engineering, John Wiley & Sons Inc, New York 1996.
 3. Gminy chcą korzystać z nowych przepisów, "Rzeczpospolita" 2009, nr 132 (8338).
 4. Herbst I., Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego, IX Doroczny Szczyt Partnerstwa Publiczno- -Prywatnego, Warszawa [2009], materiał niepublikowany.
 5. Kozłowski K., Identyfikacja, ocena i określenie priorytetów w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego, IX Doroczny Szczyt Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa [2009a], materiał niepublikowany.
 6. Kozłowski K., Możliwości zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorach sportu, rekreacji i budownictwa komunalnego, IX Doroczny Szczyt Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa [2009b], materiał niepublikowany.
 7. Polio G., International Project Analysis & Financing, Macmillan Press Ltd., Houndmills 1999.
 8. Partnerstwo publiczno-prywatne coraz bliżej, www.mgio.gov.pl (24.10.2005).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu skarbu państwa (DzU z 29 grudnia 2010 nr 252, poz. 1692).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, DzU nr 125.
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, DzU nr 125.
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 125.
 13. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 169, poz. 1420.
 14. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU z 2009 nr 19, poz. 100.
 15. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, DzU z 2009 nr 19, poz. 101.
 16. Uzasadnienie do projektu ustawy o PPP, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa [2008], s. 3, materiał niepublikowany.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu