BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Holecki Tomasz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Skrzypek Michał (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Wójcik Karolina (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Tytuł
Sytuacja materialna osób po transplantacji serca
Financial Situation of People after Heart Transplantation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 293, s. 98-107, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jakość życia a zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe
System ochrony zdrowia, Polityka społeczna państwa
Health care system, Social policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce żyje około tysiąca osób z przeszczepionym sercem; w 2010 r. dokonano 79 przeszczepów tego narządu. Przebyty zabieg niejednokrotnie wiąże się z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej rodziny biorcy. Głównym celem pracy jest ocena sytuacji materialnej osób, które przebyły zabieg transplantacji serca. Celem szczegółowym zaś - oszacowanie odsetka osób aktywnych zawodowo i pobierających świadczenia rentowe, emerytalne i inne. Dane uzyskano z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, którą zrealizowano w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Respondentami byli pacjenci zgłaszający się na badania kontrolne do Poradni Transplantacyjnej. Otrzymane wyniki zestawiono z kosztami procedur transplantacyjnych ponoszonych przez publicznego płatnika oraz danymi GUS.(abstrakt oryginalny)

About one thousand people in Poland live with a transplanted heart. In 2010, 79 heart transplants were made. This kind of operation often influences patient's economic situation which usually gets worse. Material status has a great impact on people's health that is why we should focus on this part of their lives. The main goal of the study is to analyze economic situation of the people who have had their hearts transplanted. The detailed aim is to evaluate the proportion of working people and those ones who were superannuated. Information was collected in the Silesian Centre of Heart Diseases in Zabrze. People who took part in the poll are the patients of the Transplantation Dispensary who filled in the authorial polls consisting of 17 questions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cohen J., Weighed kappa: Nominal scale agreement with provision for scaled disagreement or partial credit, "Psychological Bulletin" 1968, no. 70(4), s. 213-220.
 2. Holecki T., Kotowski P., The Costs of Medical Procedures Paid by the Public Payers in Poland in the Context of Environmental Health, [w:] Z. Kubasińska (red.), Public Health in Education, PSW, Biała Podlaska 2010.
 3. Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent wydany na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU 2009, nr 153, poz. 1227).
 4. Kowalski Ł., Leczenie potransplantacyjne, artykuł elektroniczny, www.uwaganerki.pl.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1998 r. (DzU nr 140 poz. 910) ze zmianami (DzU 1999, nr 106, poz. 1914; DzU 2000 nr 100, poz. 1083) w sprawie wykazu wysokospecjalistycznych procedur medycznych finansowanych z budżetu państwa oraz zasad i trybu udzielania tych świadczeń.
 6. Sowa A., Ochrona zdrowia w wybranych krajach OECD. Trendy wydatków i ocena funkcjonowania systemu, [w:] E. Balcerowicz, (red.) Stan finansów ochrony zdrowia, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w zakresie ochrony zdrowia za 2010 rok, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2011.
 8. Ubóstwo w Polsce w 2010 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych), Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS.
 9. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (DzU nr 64, poz. 593 ze zm.).
 10. Włodarczyk A., Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z upoważnienia ministra na interpelację nr 201, z dnia 9.01.2008r., w sprawie zwiększenia ilości ośrodków dokonujących w Polsce transplantacji serca.
 11. www.poltransplant.org.pl.
 12. www.sejm.gov.pl.
 13. Zygmunt S., Strzesak E., Przykład wpływu przepisów prawa na koszty leczenia, "Problemy Higieny i Epidemiolgii" 2008, no. 89(4), s. 547.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu