BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondratowicz-Pozorska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola państwa według ekonomii ekologii, środowiska i zrównoważonego rozwoju
The Role of the State by Ecological, Environment and Sustainable Development Economics
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 210, s. 158-167, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rola państwa w gospodarce, Ekonomia, Ekologia, Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska
States' role in economy, Economics, Ecology, Sustainable development, Environmental protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania zadań państwa wynikających z upowszechnienia się idei zrównoważonego rozwoju oraz wskazania, jakie działania rządu polskiego są aktualnie realizowane w ramach wypełniania tych założeń. Wiele miejsca poświęcono również zagadnieniom ekonomii ekologii oraz ekonomii środowiska i ochrony zasobów, które coraz częściej inspirują polityków do poszukiwania nowych pól działania dla państwa.(fragment tekstu)

The article characterizes the new tasks of the state, which result from the acceptance idea of sustainable development. Also tried to show the Polish government activities related to the implementation of the strategy for sustainable development. In the paper was also devoted to attention to issues of ecological economics, economics of environment which inspire politicians to explore new fields of activity for the state.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brundtland G.H., Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa 1991.
 2. Daly H., Sustainable Growth: An Impossibility Theorem [w:] Valuing the Earth: Economics, Ecology, Ethics, MIT Press, Cambridge 1993.
 3. Dembiński P., Gospodarka rynkowa dla każdego, Editions Spotkania, Warszawa 1992.
 4. Dz. U. 94.49.196, z późn. zm., art. 3.3 a.
 5. http://www.access.zgwrp.org.pl/materialy/dokumenty/StrategiaZrownowazonegoRozwoj uPolski/strategia1-3.html.
 6. http://www.mos.gov.pl/artykul/328_polityka_ekologiczna/338_polityka_ekologiczna_pa nstwa.html.
 7. http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.
 8. Lutz M., Economics for the Common Good, Routledge, London and New York 1999.
 9. Państwo a rynek we współczesnej gospodarce. Wybrane problemy, red. Z. Dach, PTE, Kraków 2008.
 10. Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe, red. B. Poskrobka, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2009.
 11. Zorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 12. Zrównoważony rozwój - polityka i wytyczne. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009, MOiŚ, Warszawa 2006.
 13. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu