BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśloch Piotr (Wyższa Szkota Bankowa W Toruniu)
Tytuł
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw - szanse i zagrożenia
Globalisation and Its Infuance on the Functi0ning of Companies Opportunities And Threats
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 399-408, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Globalizacja, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku
Globalization, Enterprises functioning in the market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Globalizacja - według Słownika Zarządzania i Finansów - oznacza: "proces upodabniania się gustów i oferty produktu na całym świecie, wskutek czego popyt jest zaspokajany produktem globalnym, a nie lokalnym". Definicja taka jest jednak mocno - z różnych względów - zawężona, dlatego globalizację powinno traktować się jako określenie zjawiska ważniejszego i bardziej dalekosiężnego. W istocie, produktów globalnych jest niewiele, globalizacja jest zatem realnym procesem zachodzącym w większości firm świata. (fragment tekstu)

Globalisation is a phenomenon which exerts big influence on the economic, political and social aspects of life all over the world. lt's still not fully explained - there are many disputes around it. Unquestionably, it is connected to global economy, where production factors i.e. natural resources, capital, technology, and work force, as well as products and services circulate around the world. Globalization means that any component or activity can be made in such place of the world where costs are the lowest. When it comes to selling products and services, we can do it there, where prices and profits are the highest. The ambiguity of definition, many views on the historical determinants of globalization and its features, indications and results, in connection witli extensive literature causes that concepts presented in this work are only attempts to systematize the knowledge in this field. Still, bringing up this topie seems to be necessary, because globalisation will determine directions of development of countries, and above all it will determine development processes of modern civilization on the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielański S., Biernat T. (red), Wokół problematyki integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.
 2. Dicken P., Global Shift. The Internationalization of Economic Actmty. Guilford Press, New York - London 1992.
 3. Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996.
 4. Koch R., Słownik Zarządzania i Finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 5. Kornacka D., Globalizacja - implikacje dla przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe US nr 227, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 6. Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 7. McGrew A. (red.), Global Politics, Polity Press. Cambridge 1992.
 8. Ruigrok W., van Tulder R., The Ideology of Interdependence. Doctoral Disseration. University of Amsterdam, Amsterdam 1993.
 9. Stankiewicz M.J. (red.), Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
 10. Stonehouse G" Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategie i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 11. Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 12. www.Globalizacja@wp.pl.
 13. Yang X., Globalisation of the Automobile Industry. The United States, Japan and the People's Republic ofChina, Praeger Publishers, Westport 1995.
 14. Żorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowe, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu