BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chądzyński Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Łódź, Łódzkie, Polska - czynniki rozwoju sektora MSP w ocenie studentów kierunku gospodarka przestrzenna UŁ
Łódź, Łódź Voivodeship, Poland - Factors of SME Sector Development as a Result of Evaluation by Students of Spatial Economy Subject at University of Łódź
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 195, s. 24-32, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa
Small business, Companies development factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od dobrych kilkudziesięciu już lat wiele się mówi o roli sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym, o czynnikach, które wpływają na jego rozwój oraz konieczności dodatkowego wspierania tego rozwoju. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań pilotażowych, przeprowadzonych w czerwcu 2010 r. wśród studentów kierunku gospodarka przestrzenna Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, którzy zostali poproszeni o ocenę stanu czynników rozwoju sektora MSP dla całej Polski, województwa łódzkiego oraz Łodzi. (abstrakt oryginalny)

The role of small and medium enterprises' sector in the economic development, the factors of its development and the necessity of additional support of this development have been widely discussed in the recent years. The article presents the results of the pilot research carried out in June 2010 among the students of Spatial Economy of the Faculty of Economics and Sociology of University of Łódź. They were asked to evaluate the condition of factors development of SME sector in Poland, Łódź voivodeship and the city of Łódź. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielewski P., Nowa analiza instytucjonalna. Logika i podstawowe zasady, "Studia Socjologiczne" 1994, nr 3-4, s. 134-135.
  2. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010.
  3. Engelhardt J., Typologia przedsiębiorstw, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009.
  4. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
  5. Piasecki R. (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2007.
  6. Pracujący w gospodarce narodowej w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
  7. Wilmańska A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010.
  8. http://www.oecd.org/dataoecd/5/28/44904949.pdf. http://www.doingbusiness.org/economyrankings/.
  9. http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitiveness Report_2010-11.pdf.
  10. http://www.dailymotion.pl/video/xaft1o_polska-72-w-raporcie-doing-business_news.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu