BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kazak Jan (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wskaźniki przestrzenne niezrównoważonej zabudowy podmiejskiej okolic Wrocławia
Spatial Indicators of Unsustainable Suburban Development in Wrocław Surrounding
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 293, s. 122-134, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jakość życia a zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne miasta, Strefy podmiejskie
Town spatial planning, Suburban areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany funkcjonalno-przestrzenne zachodzące w strefach podmiejskich, związane z poprawą standardów życia obywateli, nie podlegają sprawnemu zarządzaniu przestrzenią. Proces ten przybrał rangę problemu przestrzennego. Na przykładzie gminy Kobierzyce obliczono wskaźniki przestrzenne charakteryzujące miejscowości podmiejskie. W tym celu zastosowano m.in. wskaźnik rozlewania się zabudowy Ruska, miarę uszczelnienia gruntów wzbogacony o dane jakościowe gleb, wskaźnik gęstości zabudowy Galstera oraz wskaźnik kształtu Jianga. Badania dowiodły, że niezależnie od stosunkowo małej gęstości zabudowy miejscowości zlokalizowane najbliżej Wrocławia - Wysoka i Ślęza - charakteryzują się najbardziej nieforemnym kształtem. Jest to jeden z dowodów na brak wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w strukturze przestrzennej.(abstrakt oryginalny)

Functional and spatial changes occurring in suburban areas, connected with improving standards of living, are not rely on efficient space management. This process took the status of spatial problem. An example of Kobierzyce commune was a basis for calculating spatial indicators characterizing suburban villages. For this purpose, the author used for instance Rusk's building sprawl indicator, soil sealing l level with qualitative data of soil, the Galster rate of housing density and Jiang shape factor. The research has shown that regardless of the relatively low density area, villages located close to Wroclaw are characterized by the most irregular shape - Wysoka and Ślęza. It is one of evidence for the lack of implementation of the principles of sustainable development in the spatial structure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arbury J., From Urban Sprawl to Compact City - An analysis of Urban growth management in Auckland [protokół pobrania: portal.jarbury.net/thesis.pdf], Auckland 2005.
 2. Bagiński E., Wokółmiejska przestrzeń Wrocławia, [w:] Wrocław i strefa przymiejska jako układ osadniczy (w interdyscyplinarnych badaniach planistów przestrzennych), red. E. Bagiński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
 3. Beim M., Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.
 4. Bhatta B., Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing Data, Springer, Berlin 2010.
 5. Frediani J., Giacobbe N., Ravella O., Pistola J., Compact City - Sprawl City: two interacting urban forms, materiały konferencyjne 44th ISOCARP Congress 2008, Argentina 2008.
 6. Jenks M., Burges R., Compact Cities: Susutainable Urban Forms for Developing Countries, Taylor & Francis e-Library, London 2004.
 7. Kazak J., Ocena wskaźnikowa procesu suburbanizacji [maszynopis], Wrocław 2011.
 8. Kutkowska B., Czarnecki A., Łabędzki H., Struś M., Modele rozwoju dla terenów urbanizujących się w obrębie wielofunkcyjnych obszarów wiejskich w regionie Dolnego Śląska, w ramach projektu POKL.08.01.04-02-003/08, Wrocław 2010.
 9. Maleczyński K., Morelowski M., Ptaszycka A., Wrocław. Rozwój urbanistyczny, Budownictwo i Architektura, Warszawa 1956.
 10. Noworól A., Zarządzanie miastem - podstawy teoretyczne, [w:] Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania, red. B. Kożuch, C. Kochalski, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nr 7/2011, Kraków 2011.
 11. Wdowicka M., Mierzejewska L., Chaos w zagospodarowaniu przestrzennym stref podmiejskich jako efekt braku zintegrowanego systemu planowania (na przykładzie strefy podmiejskiej Poznania), [w:] Problemy rozwoju miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2012.
 12. Zathey M., Proces suburbanizacji w regionie miejskim Wrocławia - wrocławska strefa suburbialna, [w:] Problem suburbanizacji red. P. Lorens, Urbanistwa, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu