BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Derlukiewicz Niki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane przedsięwzięcia wspierające innowacyjność realizowane w Unii Europejskiej w kontekście budowania gospodarki opartej na wiedzy
Selected Actions Supporting Innovation Taken in the European Union in the Context of Building Knowledge Based Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 195, s. 33-41, bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Innowacje
Knowledge-based economy, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Unii Europejskiej podejmowanych jest szereg działań i inicjatyw wspierających innowacyjność. Związane jest to z przyjęciem w 2000 r. Strategii Lizbońskiej, zgodnie z którą ugrupowanie to powinno stać się najbardziej konkurencyjną, dynamiczną i opartą na wiedzy gospodarką świata. Wprawdzie w 2005 r. Strategia Lizbońska została zmodyfikowana o cele zapewnienia bardziej zdecydowanego i trwałego wzrostu oraz większej liczby lepszych miejsc pracy, jednak jako priorytety pozostawiono budowę gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieranie wiedzy i innowacyjności w Europie. W artykule omówiona została istota gospodarki opartej na wiedzy oraz przedstawiono wybrane działania realizowane w Unii Europejskiej na rzecz budowy takiej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

In the European Union, which wants to meet the challenges of the globalization and make the European economy one of the most competitive in the world, a number of actions and initiatives are taken to support innovation. The article describes the issue of knowledge based economy and presents some of the actions implemented in the European Union to build such an economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dahlman C., Andersson T., Korea and the Knowledge-based Economy, OECD, World Bank Institute, 2000, s. 11.
 2. Derlukiewicz N., Regionalne strategie innowacji jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w Unii Europ
 3. Europejskie Platformy Technologiczne. Wiedza dla wzrostu, Wspólnoty Europejskie, Włochy 2005, s. 2.
 4. Glinka B., Pasieczny J., Społeczny kontekst innowacyjności - wybrane aspekty, [w:] J. Bogdaniecki (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 39-49.
 5. Janasz W., Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa 2005, s. 143-145.
 6. Kamińska T., Fryca J., Majecka B. (red.), Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 22.
 7. Klepka M., Raport z inwentaryzacji Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, s. 5.
 8. Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy - trylogia OECD, [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa 2001, s. 93.
 9. Piech K., Michalski T., Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy, SGH, Warszawa 2008, s. 63.
 10. Węgrzyn G., Innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] K. Miszczak, Z. Przybyła (red.), Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej, Biuletyn KPZK, z. 236, PAN, Warszawa 2008, s. 193-202.
 11. Zienkowski L., Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość?, [w:] L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 15.
 12. http://cordis.europa.eu.
 13. http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html.
 14. http://ec.europa.eu/enterprise/innovation.
 15. http://e-justice.europa.eu.
 16. http://www.innovating-regions.org
 17. http://www.innovationrelay.net.
 18. http://www.integris.net.pl.
 19. http://www.kpk.gov.pl.
 20. http://www.networkfine.net.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu