BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszczuk Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Krajowy Fundusz Kapitałowy jako źródło finansowania regionalnych procesów innowacyjnych w dobie gospodarki globalnej
The National Capital Fund as a Source of Financing of Regional Innovation Processes in an Era of Global Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 195, s. 42-50, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej
Słowa kluczowe
Fundusze kapitałowe, Regionalne systemy innowacyjne (RSI), Globalizacja gospodarki
Capital funds, Regional Innovation System, Economic globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Krajowy Fundusz Kapitałowy otwiera możliwości rozwoju rodzimych funduszy wysokiego ryzyka z wykorzystaniem powiązań w ramach regionalnych i globalnych sieci innowacyjnych. Zasady jego działalności prowadzą jednak wyłącznie do absorpcji środków pomocowych, a skala realizowanych z ich udziałem inwestycji bezpośrednich (wspieranie funduszy kapitałowych - FK) i pośrednich (finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć poprzez FK) nie wydaje się zawężać krajowej luki kapitałowej. Jej wypełnienie może nastąpić z udziałem KFK, ale podmiot ten musi podnieść efektywność dotychczasowej działalności, co wiąże się m.in. z rozwojem sieci FK, usprawnieniem identyfikacji kręgu innowatorów i krzewieniem idei finansowania udziałowego. Ponadto publiczną sferę aktywności Krajowego Funduszu Kapitałowego powinna uzupełnić działalność komercyjna. (abstrakt oryginalny)

The National Capital Fund provides opportunities of development for national high-risk funds, using interrelations within regional and global innovation networks. However, the principles of its activities only lead to an absorption of aid funds and the scale of aid supported investments, either direct (supporting capital funds) or indirect (financing of innovative enterprises through capital funds), does not seem to narrow the national capital gap. In order to fill in the gap with the participation of the National Capital Fund, the entity has to improve the effectiveness of its activity, which involves developing the capital fund network, improving the identification of the range of innovators, or promoting the idea of equity financing. Moreover, commercial activities should complement the public area of activities conducted by the National Capital Fund. As a result, apart from the public fund, its private counterpart could come into being (a commercial investment fund of funds for national and international investors). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusze i Programy, Krajowy Fundusz Kapitałowy SA (KFK), http://www.bgk.com.pl/index.php?module=site&catId=402&pl, 22.07.2010.
 2. Głodek P., Luka finansowa, [w:] K. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 3. Głuszczuk D., Commercial Sources of Financing Innovation Generated in the Region, [w:] S. Korenik (red.), Some Aspects of Spatial Economy, Polish Academy of Sciences - Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2009.
 4. Heraud J., Kahn R., Muller E., Sander A., Zenker A., Institutions and regional innovation capabilities: A functional mapping of knowledge interactions in the case of Alsace and Baden, Converge Project, za: A. Świadek, Makrouwarunkowania funkcjonowania regionalnych systemów innowacyjnych - doświadczenia międzynarodowe, [w:] M. Klamut, E. Pancer-Cybulska (red.), Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1099, Wrocław 2006.
 5. Krajowy Fundusz Kapitałowy - misja, cele, zadania, http://www.kfk.org.pl/?page=Structure&id=7, 24.08.2010.
 6. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., Baza Danych Firm i Funduszy (materiały pozyskane z KFK, e-mail 22.07.2010).
 7. Krajowy Fundusz Kapitałowy, fundusze, http://www.kfk.org.pl, 24.08. 2010.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, DzU z 2007, nr 115, poz. 796.
 9. Stawasz E., Niedbalska G., Działalność innowacyjna, [w:] K. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 10. Szultka S., Tamowicz P., Mackiewicz M., współpraca Wojnicka E., Niebieskie Księgi 2004 Nr 12. Regionalne strategie i systemy innowacji. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 11. Świadek A., Makrouwarunkowania funkcjonowania regionalnych systemów innowacyjnych - doświadczenia międzynarodowe, [w:] M. Klamut, E. Pancer-Cybulska (red.), Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1099, Wrocław 2006.
 12. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym, DzU z 2005, nr 57, poz. 491 (tekst ujednolicony).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu