BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszak Marek (Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku)
Tytuł
Determinanty sprawnego działania przedsiębiorstw w warunkach globalnej konkurencji -aspekty instytucjonalne
The Determinants of Efficient Enterprises' Activity in Global Competition Conditions - Institutional Considerations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 417-425, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Globalizacja, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Enterprises, Globalization, Enterprise competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Uwarunkowania sprawnego działania przedsiębiorstw od dawna stanowiły przedmiot zainteresowania zarówno praktyków gospodarczych jak i "przedstawicieli świata nauki". Na dominujące w poszczególnych okresach poglądy na temat źródeł powodzenia i sukcesów przedsiębiorstwa wywierały wpływ zarówno różnorodne zmiany zachodzące w otoczeniu jak i w samych przedsiębiorstwach. W literaturze z zakresu zarządzania powstało wiele koncepcji i nurtów łączących sukces przedsiębiorstwa z określonymi zjawiskami czy czynnikami. Wielość tych koncepcji i nurtów wskazuje na złożoną i wielopłaszczyznową naturę problematyki przyczyn i uwarunkowań sukcesu przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The article presents the basic institutionals determinants of efficient activity of eneterprises in global competition conditions. First part of the article focuses on the institutional perspective of economic activity and examines the notion and the significance of the institutions. Next, we discuss briefly the influence of the institutions on enterprises at the individual, organizational and interororganizational level of analysis. The third level of analysis concerns the external determinants of firm's activity which are inherent in their institutional environment. Next part of article presents briefly the mechanism of formation and main characteristics of institutional environment which are able to assure the efficient activity of firms. Last part examins the influence of globalization on the way of formation of institutional environment in many nations and right rules of setting legal regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Beardsley S., Farell D., Regulation thafs good for competition, "The McKinsey Quarterly" 2005, nr 2.
 2. Building institutions for markets, World Development Report 2002, World Bank 2002
 3. Gaweł T., Klimczak M., Pojęcie instytucji w prawie i ekonomii, [w:] B. Polszakiewiecz i J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, UMK Toruń 2005.
 4. Hockuba Z., Nowa ekonomia instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu? VII Kongres Ekonomistów Polskich, 2001, sesja 1, zeszyt 2.
 5. Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, PWN, Warszawa 1995.
 6. Janowski P., Warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jak daleko Europie Środkowo - Wschodniej do liderów? [w:] L. Zienkowski (red.), Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, WN Scholar, Warszawa 2005.
 7. Jakóbik W., Zmiany systemowe a struktura gospodarki w Polsce, PWN, Warszawa 2000.
 8. Klein P., New Institutional Economics, http://encyclofindlaw.com.
 9. Morawski W., Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka, PWN, Warszawa 1998.
 10. North D., Institutions, "Journal of Economic Perspectives" 1991, nr 1.
 11. 01ivier C., Sustainable competitive advantage: combining institutional and resource- based views, "Strategie Management Journal" 1997, nr 9.
 12. Raiser M., Informal institutions, social capital and economic transition: reflections on a neglecteddimension, EBRD, 1997, Working Paper 25.
 13. Williamson O., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa 1998.
 14. Williamson O., The New Institutinal Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature" 2000, nr 3.
 15. Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad ekonomiczna rola państwa, "Ekonomista" 2001, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu