BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Międzynarodowe uwarunkowania prawne udzielania pomocy publicznej w Polsce - przypadek specjalnych stref ekonomicznych
International Law Criteria of Allocation of State Aid in Poland - the Case of Special Economic Zones
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 195, s. 51-63, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Pomoc regionalna, Specjalne strefy ekonomiczne
Public aid, Regional aid, Special economic zones
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przepisy brukselskiego układu stowarzyszeniowego nałożyły, począwszy od 2 stycznia 1994 r., obowiązek zaniechania wsparcia przedsiębiorstw w sposób odmienny niż ten stosowany we Wspólnocie Europejskiej. Przede wszystkim w art. 63 pkt 1 (iii) Układu Europejskiego Polska uznała zasadę, iż "wszelka pomoc publiczna, która zniekształca lub grozi zniekształceniem konkurencji przez faworyzowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych wyrobów, o ile pomoc ta może mieć negatywny wpływ na handel pomiędzy Polską a Wspólnotami", jest niedopuszczalna, a przez to zniesiona i zakazana. To, czy Polska respektowała owo zobowiązanie, należało ocenić na podstawie zgodności pomocy stosowanej w Polsce z dorobkiem prawnym Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

State aid is a kind of government intervention in the economy. Nowadays the realization of socio-economic policy is mainly based on the state aid. In the nineties the state aid in Poland was focused on limiting the negative effects of system and economy transformation. Special economic zones are the instrument of selected regions. The aims which are mentioned above are reached by creating new employment and attracting new investors. However, the special economic zones statute did not observe the World Trade Organization and the European Union regulations concerning regional aid. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślik A., Kryteria przestrzennej alokacji pomocy publicznej dla przedsiębiorców: przypadek specjalnych stref ekonomicznych, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 10.
 2. Fiedor B. (red.), Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK. Bilans pierwszej dekady, wpływ na region i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 3. Hajduga P., Rola Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska, [w:] Z. Przybyła (red.), Gospodarka przestrzenna X, Wydawnictwo Turystyczne "PLAN", Jelenia Góra 2007.
 4. Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) na terenie Polski, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Gospodarki i Integracji Europejskiej, Warszawa 1999.
 5. Lizińska W., Kisiel R., Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.
 6. Michoński A., Zasady działania przyszłej jednostki monitorującej pomoc publiczną w Polsce, "Wspólnoty Europejskie" 1999, nr 9.
 7. Muńko A., Kopytko K., Zasady pomocy państwa w Unii Europejskiej - reguły regionalne i inne regulacje w tym zakresie dla przedsiębiorstw, "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 10.
 8. Ofiarska M., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 9. Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (DzU 1995, nr 98, poz. 483 z późn. zm.).
 10. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2002 r., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2003.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (DzU 2008, nr 232, poz. 1548).
 12. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DzUrz UE C 115, 9.05.2008).
 13. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony (DzU 1994, nr 11, poz. 38 z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (DzU 1994, nr 123, poz. 600, tekst jednolity: DzU 2007, nr 42, poz. 274 z późn. zm.).
 15. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 16. Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (DzUrz UE C 54, 4.03.2006).
 17. http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/zachety_inwestycyjne_w_sse (29.01.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu