BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikulska Aniela (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Mikroekonomiczne uwarunkowania popytu MSP na usługi ubezpieczeniowe
Microeconomic Determinants Of Smes' Demand for Insurance Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 427-436, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Mikroekonomia, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Usługi ubezpieczeniowe
Microeconomics, Small business, Insurance services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prowadzenie przedsięwzięć gospodarczych obarczone jest z natury rzeczy ryzykiem. Zagrożenie negatywnego wpływu zdarzeń, zarówno o charakterze losowym, jak i innych - zawinionych przez same organizacje, na osiągane przez nie wyniki oraz stan majątku, jest szczególnie widoczne w przypadku MSP. Popyt na usługi finansowe w przedsiębiorstwach, tu ze szczególnym naciskiem na usługi ubezpieczeniowe, zależy od wielu czynników o charakterze cenowym i pozacenowym. Czynniki te mają wymiar zarówno mikro, jak i makroekonomiczny. Przedmiotem opracowania są wybrane czynniki mikroekonomiczne, które w jednoznaczny sposób powinny determinować określony poziom popytu na usługi ubezpieczeniowe wśród przedsiębiorców. Tymczasem przedstawione poniżej wyniki badań własnych wskazują, że zainteresowanie wskazanej grupy przedsiębiorców dostępną ofertą rynkową ubezpieczycieli oraz innymi sposobami ograniczania prawdopodobieństwa i skutków potencjalnych ryzyk, jest bardzo ograniczone. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w niskiej świadomości ekonomicznej przedsiębiorców sektora MSP (całego społeczeństwa polskiego w kontekście porównań poziomu życia społeczeństw krajów Unii Europejskiej'), jak i w niskiej świadomości ubezpieczeniowej. (fragment tekstu)

The paper presents the results of the research on the extent to which SMEs sector use insurance services focusing mainly on microeconomic determinants of the demand. It aims to outline how SMEs take advantage of securing themselves against risks related to undertaking and running their ventures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezzina G., Przyspieszony rozwój edukacji finansowej - przewidywanie przyszłości, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2008, z. 4.
 2. Mikulska A., Differentiation ofthe european insurance market (Polish Example), [w:] M. Gawrycka (red.), Selected Economic Problems. Monograph, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007.
 3. Mikulska A., Świadomość ubezpieczeniowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] F. Bławat (red.), Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem tom VI, Wydział Zarządzania 1 Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007.
 4. Monitoring ubezpieczeniowy, Koniunktura w sektorze ubezpieczeń 2007 - ocena, perspektywy zmian, Research International Pentor na zlecenie PIU, Warszawa, lipiec 2007.
 5. Przybytniowski J., Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2007, z. 1/2.
 6. Sułkowska W. (red.): Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń, Zakamycze, Kraków 2000.
 7. Szumiicz T., Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2007, z. 1.
 8. Szumlicz T., Stosunek do instytucji finansowych, [w:] Diagnoza społeczna 2005 (oraz Diagnoza społeczna 2007), http://diagnoza.com.
 9. Szumlicz T., Insurance Education, [w:] Insurance in the Polish segment ofthe European market AD 2004, Oficyna Branta, Bydgoszcz 2004.
 10. Świadomość ubezpieczeniowa - stan obecny i perspektywy - PUSiG 2/99 http://rzu.gov.pl/publikacje/z-teki-rzecznika/Swiadomosc_ubez...
 11. Świtalska E., Rola zakładów ubezpieczeń jako instytucji zaufania publicznego, http://www.cebi.pl/konlT)3/konf03_05.doc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu