BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptak Piotr (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
Tytuł
Reformy fiskalne w Europie jako przykład uznania zasady zrównoważonego budżetu w ujęciu Jamesa Buchanana
Fiscal Reforms in Europe as an Example of Balanced Budget Rule, According to James Buchanan
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 210, s. 198-208, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Reforma podatkowa, Budżet
Tax reform, Budget
Uwagi
summ.
Buchanan James M.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest wykazanie, że kryzys zadłużenia suwerennego stanowi ostateczny dowód na konieczność powrotu do zasady zrównoważonego budżetu, proponowanej m.in. przez Jamesa Buchanana już w latach 70. ubiegłego wieku. Celem szczegółowym artykułu jest prezentacja zaleceń pochodzących z aktów prawnych reformujących pakt stabilności i wzrostu oraz traktatu fiskalnego, których zasadniczym celem jest skuteczniejsze zabezpieczenie się przed ryzykiem prowadzenia nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej, a także charakterystyka postulatów natury normatywnej w tym zakresie autorstwa Jamesa Buchanana.(fragment tekstu)

Keynesian theory, manifested among the others in financing of deficit spending provided an excuse to politicians to increase spending without raising taxes and thus to resign from the self-imposed discipline in the form of balanced budgets that existed before this theory, a big advocate of which was also James Buchanan. The answer to the debt crisis in Europe are fiscal reforms. The adoption of the reformed Stability and Growth Pact, together with fiscal treaty is aimed at long-lasting breaking with the practice of conducting an irresponsible fiscal policy and constitute an attempt to return to an unwritten balanced budget rule. The major aim of this article it to prove that the sovereign debt crisis is the final proof of the need to return to the concept of a balanced budget rule proposed, inter alia, by James Buchanan back in the 70's of last century.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrowicz P., Każdy człowiek jest swoim własnym ekonomistą, Obserwator finansowy. pl., 2013.
 2. Alesina A., Ardagna S., Large Changes in Fiscal Policy: Taxes Versus Spending, NBER Working Paper No.15438/2009.
 3. Austerity: Too Much of a Good Thing? A VoxEU.org eCollection of views by leading economists, ed. G. Corsetti, Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2012.
 4. Buchanan J.M., Wagner R.E., The Collected Works of James M. Buchanan, [w:] Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes, Vol. 8, Liberty Fund, Indianapolis.
 5. Buchanan J.M., Burton J., Wagner R.E., The Consequences of Mr. Keynes, "Hobart Paper" 1978, No. 78, [w:] Odkrywając wolność, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012.
 6. Cossa L., Początki nauki finansów, E. Wende i Spółka, Warszawa 1884.
 7. Dyrektywa Rady Europy z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.
 8. European Commision, AMECO.
 9. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.
 10. Rzońca A., Paraliżujący deficyt, Zeszyt nr 1, FOR, Warszawa 2008.
 11. Skidelsky R., Keynes. Powrót mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
 12. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, tłum. A. Prejbisz, PWN, Warszawa 1954.
 13. Wernik A., Finanse Publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu