BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przychodzka Anna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Ewaluacja programów rozwoju regionalnego jako platforma tworzenia i wykorzystania wiedzy w administracji publicznej
Evaluation of Regional Development Programmes as a Platform for Knowledge Creation and Management in Public Administration
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 217-225, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Ewaluacja, Fundusze unijne
Regional development, Evaluation, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest ukazanie ewaluacji nie tylko jako procesu monitoringu wydatkowania funduszy wspierających rozwój regionu itd., lecz jako źródła wiedzy zarówno dla instytucji publicznej, jak i jej otoczenia w realizacji programów rozwojowych. Wyniki ewaluacji powinny dostarczać wiedzy, która wspomoże procesy uczenia się instytucji oraz tym samym usprawni wdrażanie programów publicznych. Zatem ważnym zagadnieniem w realizacji badań ewaluacyjnych stają się takie kwestie, jak rzetelność i konstruktywna ocena projektu z jednej strony oraz otwartość na informacje i wiedzę płynącą z przeprowadzonych badań oraz krytykę z drugiej. Istotna jest również otwartość na administrację publiczną opartą na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is the presentation of evaluation not only as the process of monitoring funds spending which support the region development etc., but as a source of knowledge for both public institution and its surroundings. The results of evaluation should give knowledge which should support the processes of public institutions education as well as support and improve the implementation of public programmes. Therefore reliability and a constructive opinion on one hand and the openness to information and knowledge from conducted research and criticism (openness to public administration based on knowledge) on the other are an important issue in the realization of evolutionary research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachtler J., Wren C., Evaluation of European Union Cohesion Policy: Research Questions and Policy Challenges, "Regional Studies" 2006 nr 40(2).
 2. Balthasar A., Rieder S., Learning from Evaluation. Effects of the Evaluation of the Swiss Energy 2000 Programme, "Evaluation" 2000 nr 6(3).
 3. Balthasar A., The Effects of Institutional Design on the Utilization of Evaluation, Evidence Using Qualitative Comparative Analysis (CQA), "Evaluation" 2006 nr 12(3).
 4. Bralczyk J., Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, PWN, 2008.
 5. European Commission, Evaluating EU activities - A Practical Quide for the Commission Services, DG-Budget, Office for Official Publication of the European Communities, Luxemburg 2004a.
 6. European Commission, Evaluation EU Activities, DG Budget 2005.
 7. European Commission, MEANS Collection: Evaluating Socio-Economic Programmes, DG-Regio, Office for Official Publication of the European Communities, Luxemburg 1999.
 8. European Commission, Project Cycle Management quidelins, vol. 1, EUROPEAID, Office for Official Publication of the European Communities, Luxemburg2004b, http:/ec.europe.eu/europeaid/evaluation/methodology/index_eu.htm.
 9. Ewaluacja Funduszy Strukturalnych, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, opracowanie na zlecenie Wydziału Monitoringu i Raportowania ZPORR, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2003.
 10. Ferry M., Olejniczak K., Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programami unijnymi w Polsce, Ernst&Young, Warszawa 2008.
 11. Górniak J., Sprawne państwo - cykle tworzenia i oceniania polityki/programów publicznych, "Dialog" 2008 nr 4.
 12. Haber A. (red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
 13. Henry G.T., How Modern Democracies Are Shaping Evaluation and the Emerging Challenges for Evaluation, "Ámerican Journal of Evaluation" 2001 nr 22(3).
 14. Nutley S., Walter I., Davies H., From Knowing to Doing. Framework for Understanding the Evidance-Into-Practice Agenda, "Evaluation" 2003.
 15. OECD, Evaluation Feedback for Effective Learning a Accountability, "Evaluation and Aid Effectiveness 5", OECD 2001.
 16. Patton M.Q., Discovering Process Use, "Evaluation" 1998 nr 4(2).
 17. Uusikylä P., Virtanen P., Meta-Evaluation as a Tool for Learning. A Case Study of the European Structural Fund Evaluations in Finland, "Evaluation" 2000 nr 6(1)/2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu