BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bury Piotr (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Dziekański Paweł (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Jana Kochanowskiego w Kielcach), Rogalska Joanna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Samodzielność dochodowa gmin województwa świętokrzyskiego
Revenue Independence of Świętokrzyskie Voivodeship's Municipalities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 226-235, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Dochody gminy, Rozkład dochodów
Local revenues, Income distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego stanowi jedną ze sfer ich samodzielności w ogóle. Składają się na nią samodzielność dochodowa oraz samodzielność wydatkowa. Samodzielność dochodową zwykle bada się, porównując relacje różnych kategorii dochodów danej jednostki do jej dochodów ogółem, stosownie do wpływu, jaki na wielkość poszczególnych źródeł może ona wywierać. Analizą objęto wszystkie gminy województwa świętokrzyskiego, bez Kielc (jedynego miasta na prawach powiatu), tj. 4 gminy miejskie, 26 miejsko-wiejskich i 71 wiejskich. Na dobór grup dochodów, ich zawartość, a także pominięcie Kielc decydujący wpływ miały dane udostępnione w Banku Danych Regionalnych GUS. (abstrakt oryginalny)

Financial autonomy of local government is one of the features of its autonomy in general. It consists of revenue and expenditure independence. Revenue autonomy can be examined by comparing relations of different groups of income of a given unit to its total income, according to the influence a local government unit can exert on the income source. The presented analysis covers all communes of Świętokrzyskie voivodeship, without Kielce, the only town of both gmina and poviat levels, i.e. 4 urban, 71 rural and 26 mixed communes. The selection of the income groups, their contents as well as omitting the town of Kielce was imposed by the set of data published in the Regional Data Bank of the Polish Central Statistical Office. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bury P., Dziekański P., Samodzielność finansowa północnych gmin województwa świętokrzyskiego pod kątem możliwości finansowania rozwoju, [w:] Jednostki samorządu terytorialnego w procesie rozwoju regionalnego w zintegrowanej Europie, J. Kot (red.), UJK, Kielce 2008, s. 236-247.
 2. Bury P., Zasadność istnienia samorządowych powiatów i województw w aspekcie finansowym, [w:] Finansowe aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego u progu XXI wieku. Doświadczenia i perspektywy, cz. I, Zeszyty Naukowe nr 15, WSZiF, Wrocław 2003, s. 97-111.
 3. Denek E. (red.), Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe nr 7, AE, Poznań 2001b.
 4. Denek E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, [w:] Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, E. Denek (red.), Zeszyty Naukowe nr 7, AE, Poznań 2001a, s. 7-25.
 5. Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. DzU 1994, nr 124, poz. 607.
 6. Fiscal Design Surveys across Levels of Government. Taxation, Tax Policy Studies nr 7, OECD, 2002.
 7. Guziejewska B., Kontrowersje w ocenie niezależności finansowej samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2005 nr 7-8, s. 62-72.
 8. Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.
 9. Kosek-Wojnar M., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, Zeszyty Naukowe nr 4, WSE, Bochnia 2006, s. 75-88.
 10. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego, WAE, Kraków 2002.
 11. Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
 12. Turała M., Spójność systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego a ich autonomia finansowa, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, D. Strahl (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1124, AE, Wrocław 2006, s. 569-579.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu