BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie informacji w ocenie sytuacji i gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w opiniach respondentów
The Meaning of Information in the Estimation of Situation and Financial Economy of Local Self Government in Respondents' Opinion
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 236-247, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Informacja, System informacyjny, Przetwarzanie informacji, Przepływ informacji
Local government, Information, Information system, Information processing, Data flow
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje znaczenie informacji w ocenie sytuacji i gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Autor opisuje rolę i znaczenie informacji w procesie dokonywania oceny sytuacji i gospodarki finansowej. Analizowane są badania przedstawiające ewaluację istniejącego systemu informacji oraz jego przydatność w dokonywaniu oceny sytuacji i gospodarki finansowej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the meaning of information in the estimation of a situation and financial economy of local self-government. The author presents the role and the meaning of information in the scoring process of the estimation of the situation and the financial economy. There are analysed the research which describes the estimation of the existing system of information and its usefulness in assessing the situation and the financial economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alter S., Information Systems: Foundation of E-Business, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2002.
 2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municypium SA, Warszawa 2004.
 3. Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
 4. Filipiak-Dylewska B., Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy, WNUS, Szczecin 2002.
 5. Lucey T., Management Information Systems, DP Publications Ltd., London 1995.
 6. Miller H., The Multiple Dimensions of Information Quality, "Information Systems Management" 1996 vol. 13, no 2.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 roku w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, DzU nr 112, poz. 763.
 8. Samuelson J.M., Wilkes F.M., Brayshaw R.E., Management if Company Finance, Chapman and Hall, London 1993.
 9. Szczypa P. (red.), Rachunkowość dla ciebie. Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2008.
 10. Szczypa P., Zasady rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2005.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 13. Walczak M. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
 14. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 15. Wojtania T., Podstawy rachunkowości budżetowej, FRR Polsce, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu