BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepacki Bogdan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kusto Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kapitał ludzki władz samorządowych województwa świętokrzyskiego a poziom dochodów gmin
Local Government Authorities Human Resources in Świętokrzyskie Voivodeship in Relation to Communes Revenue
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 248-256, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Rozwój regionalny, Administracja samorządowa, Władza
Human capital, Regional development, Self-government administration, Power
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coraz większą rolę w rozwoju lokalnym odgrywają czynniki niematerialne, które obok ekonomicznych stają się fundamentem rozwoju. Istotną rolę w stymulowaniu procesów rozwoju odgrywa kapitał ludzki stanowiący zasób wiedzy, umiejętności, doświadczenia, siły witalnej, jaką dysponuje człowiek. Od poziomu zgromadzonego kapitału ludzkiego mieszkańców oraz osób zarządzających gminami uzależniony jest rozwój regionu. W artykule przedstawiono propozycję zastosowania nowej metodyki pomiaru poziomu kapitału ludzkiego, wyniki badań tego poziomu dotyczące władz samorządowych z wybranych gmin województwa świętokrzyskiego, a także jego związek z poziomem dochodów gmin. (abstrakt oryginalny)

Immaterial factors play an increasingly important role in the local development, and along with economic ones, they are becoming the foundation of development. Human capital which constitutes a store of knowledge, skills, experience, a vital force, which is at a person's disposal plays an important role in stimulating the processes of development. The development of a region depends on the level of accumulated human capital of the inhabitants and people responsible for commune management. The paper presents a proposal for applying a new methodology of measuring the level of human capital, the results of research of this level concerning local government authorities in selected communes of Świętokrzyskie voivodeship, as well as its relationship to the level of communes revenue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański R.S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 2. Domański R.S., Kapitał ludzki w rozwoju Polski - uwagi do problemu, [w:] J. Lipiński, W. Orłowski, red., Wzrost gospodarczy w Polsce, perspektywa średniookresowa, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 3. Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 4. Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 5. Klepacki B., Zrównoważony rozwój terenów wiejskich - wybrane aspekty teoretyczne, Roczniki Naukowe SERiA, tom II, Zeszyt I, Warszawa-Poznań-Zamość 2000.
 6. Kłodziński M., Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy polskiej wsi, [w:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
 7. Miszczuk A., Żuk K., Samorząd terytorialny jako stymulator lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, [w:] A. Miszczuk i in., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Nargiełło J., Pomiar i czynniki wpływające na kondycję finansową gmin, Dział Wydawnictw IERiGŻ - PIB, Warszawa 2007.
 9. Schultz T.W., Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California, Berkeley, 1981, [w:] J. Fitz-Enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 10. Szafraniec K. (red.), Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.
 11. Wilkin J., To są szanse, a nie gwarancje, [w]: Szanse polskiej wsi i rolnictwa w integracji z Unią Europejską, "Nowe Życie Gospodarcze" nr 9, Warszawa 2003.
 12. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 13. Wojciechowski Z., Jakość kapitału ludzkiego w procesie tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, K. Piotrkowski (red.), Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu