BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewrański Szymon (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kazak Jan (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Sasik Józef (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Procesy suburbanizacyjne i ich skutki środowiskowe w strefie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się dużego miasta
Suburbanisation Processes and their Environmental Effects in a Zone of Uncontrolled Spread of a Large City
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 293, s. 170-179, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jakość życia a zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe
Strefy podmiejskie, Urbanizacja, Miasto, Środowisko miejskie
Suburban areas, Urbanisation, City, Urban environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Intencją autorów niniejszego artykułu jest próba prześledzenia zmian warunków bytowych i skutków środowiskowych, jakie zaszły w latach 2002-2010 na obszarach wiejskich znajdujących się w strefie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się dużego miasta. W pracy podjęto próbę zobrazowania relacji pomiędzy nasilaniem się procesów suburbanizacyjnych typu urban sprawl a nadmiernym zużywaniem wybranych zasobów środowiskowych. W opinii autorów zjawisko rozlewania się miast, mające swoje źródło w sferze zarówno kulturowej, jak i prawno-organizacyjnej, jest zagrożeniem dla procesu modernizacyjnego opartego na modelu zrównoważonego rozwoju. Jednym z elementów wpływających na wspomnianą sferę kulturową jest chęć poprawy jakości życia przez zmianę warunków bytowych. Poprawa warunków życia mieszkańców gmin ulegających suburbanizacji odbywa się kosztem zasobów naturalnych i jakości środowiska lokalnego.(abstrakt oryginalny)

In this paper the changes of living conditions in rural areas and their environmental impacts are presented during the years 2002-2010. The study was carried out at the local scale (LAU2 level) in rural areas located in Large Urban Zone of Wrocław city, affected by urban sprawling processes. Some relations between sprawl intensity and natural resource overuse are studied. In authors' opinion urban sprawling, as effect both of cultural tendencies and legal system faults, is a serious threat to the modernization process based on sustainable development paradigm. Improvement of living conditions (as a part of quality of life improvements) contributes to the natural resources depletion and changes in the environment quality.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagiński E., Wokółmiejska przestrzeń Wrocławia, [w:] Wrocław i strefa przymiejska jako układ osadniczy (w interdyscyplinarnych badaniach planistów przestrzennych), red. E. Bagiński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
  2. Beim M., Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.
  3. Cendrowska R., Warunki życia ludności w strefie podmiejskiej Warszawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
  4. Doygun H., Effects of urban sprawl on agricultural land: a case study of Kahramanmaraş, Turkey, "Environmental Monitoring and Assessment" 158.1-4 (2009): 471-8. Web. 19 Jan. 2011.
  5. Gutry-Korycka M. (red.), Urban Sprawl. Warsaw Agglomeration Case Study, Warsaw University Press, Warszawa 2005.
  6. Hasse J.E., Lathrop R.G., Land resource impact indicators of urban sprawl, "Applied Geography" 23.2-3 (2003): 159-175.
  7. UNEP: GEO-5 Global Environment Outlook, Summary for Europe on the Eve of Rio+20 on 6 June 2012.
  8. Warczewska B., Jelcz-Laskowice - miasto w cieniu Wrocławia, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 152, Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania, Wrocław 2011, s. 533-549.
  9. Więcław-Michniewska J., Krakowskie suburbia i ich społeczność, IGiGP, Kraków 2006.
  10. Zathey M., Proces suburbanizacji w regionie miejskim Wrocławia - wrocławska strefa suburbialna, [w:] Problemy suburbanizacji, red. P. Lorens, Urbanista, Wrocław 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu