BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska-Bzducha Ewa (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego - samorządowe wydatki inwestycyjne
The Part of Territorial Autonomy in Creating Local and Regional Development - Municipal Capital Expenditures
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 257-263, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Wydatki inwestycyjne, Rozwój regionalny, Rozwój lokalny
Local government, Investment expenditures, Regional development, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie roli samorządu terytorialnego jako głównego kreatora procesów rozwojowych w skali lokalnej i regionalnej na podstawie analizy poziomu samorządowych wydatków inwestycyjnych w dwudziestu siedmiu krajach Unii Europejskiej. Aby osiągnąć cel, dokonano analizy ilościowej podstawowych wskaźników obrazujących poziom samorządowych wydatków inwestycyjnych w badanych krajach. Przeprowadzone badanie pokazało, iż w badanym okresie w rezultacie decentralizacji i zasilenia budżetów samorządowych unijnymi środkami pomocowymi nastąpił wzrost roli samorządu terytorialnego jako inwestora w gospodarce, a tym samym kreatora procesów rozwojowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the part of the territorial autonomy as a main creator of local and regional development processes. The quantitative analysis of major indicators characterizing the level of municipal capital expenditures in the examined countries in 2005 and 2007 was carried out. The analysis shows that in the examined period the decentralization and the resources from European Union funds caused the increase of the territorial autonomy part as an investor in economy and the creator of development processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 89 200 Sub-National Authorities in the European Union, CEMR-Dexia, Paris 2006.
  2. Brol R. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, AE, Wrocław 1998.
  3. Dziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2006.
  4. EU Sub-National Governments: 2007 Key Figures, CEMR-Dexia, Paris 2008.
  5. EU Sub-National Governments: an Overview, CEMR-Dexia, Paris 2007.
  6. Finanse samorządów terytorialnych w Europie, Dexia, Warszawa-Paryż 2004.
  7. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
  8. Poniatowicz M., Instrumenty wspierania rozwoju lokalnego - próba systematyzacji, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. B. Filipiak, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 471, Szczecin 2007.
  9. Sub-National Public Finance in the European Union. Economic Outlook, Dexia, December 2008.
  10. Sub-National Public Finance in the European Union. Trends 2000/2005, Dexia, November 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu