BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poradowska Konstancja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Modele dyfuzji innowacji w analizie danych subiektywnych
Models of Innovation Diffusion in Subjective Data Analysis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 341-350, bibliogr. 8 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Innowacje, Dyfuzja, Metoda foresight
Innovations, Diffusion, Foresight method
Uwagi
streszcz., sum.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W przypadku analizy i prognozowania zjawisk nowych, co do których brak wystarczającej liczby danych empirycznych z przeszłości, budowa formalnego modelu klasycznymi metodami nie jest możliwa. Alternatywnym podejściem może być wykorzystanie w tym celu tzw. danych subiektywnych, czyli opinii pozyskanych od ekspertów merytorycznych, formułowanych na podstawie intuicji i doświadczenia. Spośród formalnych modeli, stosowanych do opisu rozwoju nowych zjawisk, najsolidniejsze podstawy teoretyczne zdają się mieć matematyczne modele dyfuzji innowacji. W niniejszym artykule zaprezentowano sposób konstrukcji prognoz na podstawie takich modeli. Przydatność przedstawionych rozwiązań zostanie zweryfikowana w oparciu o materiały z badania foresight: "Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050".(abstrakt oryginalny)

In case of the analysis and forecast of new phenomena upon which there is no sufficient amount of empirical data from the past it is impossible to construct a formal model by means of classic methods. The alternative approach may be the application of the so called subjective data, i.e., the opinions gained from the substantive experts, based on intuition and experience. Among the formal models applied to describe the development of new phenomena the mathematical models of innovation diffusion seem to have the most reliable theoretical grounds. The following article presents the way of constructing forecasts on the basis of such models. The usefulness of presented solutions will be verified on the strength of materials form foresight research: "Zero-emission economy of energy in the conditions of balanced development of Poland up to 2050".(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alberts S., Forecasting the Diffusion of an Innovation Prior to Launch, [w:] Cross-functional Innovation Management. Perspectives from Different Disciplines, Gabler, Wiesbaden 2004.
  2. Bass F.M., A new product growth model for consumer durables, "Management Science" January 1969.
  3. Horsky D., The effect of income, price and information on the diffusion of new consumer durables, "Marketing Science" 1990.
  4. Kalish S., A new product adoption model with pricing, advertising and uncertainity, "Management Science" 1985, no. 31.
  5. Karcz K., Proces dyfuzji innowacji. Podejście marketingowe, Prace Naukowe AE, Katowice 1997.
  6. Lilien G. L., Rangaswamy A., Marketing Engineering: Computer-Assisted Marketing Analysis and Planning, Revised Second Edition, Trafford Publishing, Victoria 2004.
  7. Rogers E.M., Diffusion of Innovations, Free Press, New York 1983.
  8. Sokele M., Growth models for the forecasting of new product market adoption, "Telektronikk" 2008, 3/4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu