BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kontrakt regionalny w Polsce jako źródło finansowania polityki regionalnej - ujęcie retrospektywne
Regional Contract in Poland as a Source of Regional Policy Financing - Retrospective Perspective
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 195, s. 88-97, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej
Słowa kluczowe
Finansowanie regionów, Polityka regionalna UE, Rozwój regionalny
Regional financing, EU regional policy, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W rozwoju regionalnym, tak jak i w innych dziedzinach życia gospodarczego, istotne jest nie tylko wskazanie obszaru działań, ale też ich sposobów finansowania. Jednym z przyjętych w Polsce rozwiązań, bazujących w znacznej mierze na francuskich doświadczeniach, jest kontrakt regionalny. Dotychczasowe jego funkcjonowanie nie do końca przyniosło oczekiwane rezultaty. Założenia nowych dokumentów strategicznych wskazują na chęć utrzymania tego instrumentu. Jednak bez kompleksowej przebudowy nie można liczyć na poprawne jego funkcjonowanie. (abstrakt oryginalny)

In the regional development as well as in other fields of economy the important thing is not only to show the activity area but also its financing aspects. One of Polish solutions, based on French experiences, is regional contract. Its previous activity is not so good as can be expected. The principles of new strategic documents show that this instrument is useful. However, without complex reconstruction it cannot function correctly.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Décisiones en Ciact du 6 mars 2006, http://www.diact.gouv.fr, 15.06.2011.
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych, DzU nr 44, poz. 255.
 3. Kozak M., Narzędzia finansowania rozwoju regionalnego, "Gospodarka Narodowa" 1997, nr 6, s. 35.
 4. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010.
 5. Markowski T., Kot J., Ideogram - przewodnik metodyczny restrukturyzacji regionalnej na przykładzie województwa radomskiego, ZZMiR UŁ, Łódź 1994, s. 13.
 6. Parteka T., Rola instytucji wspierających rozwój regionalny (w tym agencji rozwoju regionalnego) w systemie wdrażania nowej polityki regionalnej, http://www.mrr.gov.pl, 15.06.2011.
 7. Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2009, s. 165.
 8. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, DzU nr 48, poz. 550.
 9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, DzU nr 116, poz. 1206.
 10. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU nr 227, poz.1658.
 11. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2000, s. 341.
 12. www.mrr.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu