BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rachunek kosztów działań sterowany czasem na tle innych odmian rachunku kosztów
Time-Driver Activitz-Based Costing Versus Other Models of Cost Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 21-29, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów
Cost accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie każdą jednostką gospodarczą, nie tylko przedsiębiorstwem, w sposób nowoczesny wymaga stosowania nowoczesnych narzędzi. Do instrumentarium nowoczesnego menedżera należą niewątpliwie różne odmiany rachunku kosztów, w wśród nich najnowsza koncepcja rachunku kosztów działań sterowanego czasem (TD ABC). W literaturze polskiej została ona już opisana przez liczne grono autorów. Zwracano uwagę na to, że nowy model łatwiej wdrożyć i stosować niż konwencjonalną odmianę rachunku kosztów działań. Podnoszono przejrzystość otrzymywanych wyników oraz ujęcie kosztów niewykorzystanych zdolności operacyjnych'. W bardziej nowatorskich pracach dostrzeżono redukcję liczby etapów procedury kalkulacji kosztów: od dwuetapowego klasycznego modelu rachunku kosztów działań do jednoetapowego TD ABC. (fragment tekstu)

The paper presents a comparative analysis of time-driven activity-based costing model at the background of other cost accounting models, especially conventional activity based costing model. The main thesis of the article states, that the novelty of the TD ABC lies in the structure of the model and in the moment of cost valuation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adkins T., Five myłhs about time-driven activity-based costing. The straight facts about traditional and time-driven costing methodologies, SAS® Business Report, 24 czerwiec 2008 r.
 2. Cooper R., Kapłan R.S., Activitv-Based Systems: Measuring the Costs of Resource Usage, "Accounting Horizons" 1992, nr 3.
 3. Dłubak M., Rachunek kosztów działań bazujący na czasie - (r)ewolucja, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2005, nr 5.
 4. Hass-Symotiuk M. (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, O DDK, Gdańsk.
 5. Kapłan R.S.. Anderson S.R., Rachunek kosztów działań sterowany czasem. Prostsza i bardziej skuteczna droga do większych zysków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 6. Kapłan R.S., Cooper R" Cost & effect. Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business Press 1998.
 7. Karmańska A., Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela. Modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 8. Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość zarządcza. Ekspert 2009.
 9. Mielcarek J., O potrzebie modyfikacji Time-Driven ABC, [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość a controlling, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2008, nr 14.
 10. Mielcarek J., Ogólny model jednoetapowy a Time-Driven ABC, Wyd. TIGER 2007.
 11. Miller J.A., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
 12. Przytuła A., Jakie są zalety i wady nowego podejścia do rachunku kosztów działań Time-Driven Acthńty Based Costing, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2005, nr 8.
 13. Sobańska I., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, CH Beck, Warszawa 2006.
 14. Swiderska G.K. (red.), Obiektowy rachunek kosztów - koncepcja i wykorzystanie, Monografie i Opracowania 526, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 15. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 16. Szychta A., Rachunek kosztów działań: podejście klasyczne a Time-Driven, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2008, tom 42(98).
 17. Szychta A., Time-Driven ABC w kontekście uwarunkowań implementacji rachunku kosztów działań, [w:] I. Sobańska, A. Szychta (red.), Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu