BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warczewska Beata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane aspekty jakości życia w opinii mieszkańców Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy
Selected Aspects of Life Quality According to the Inhabitants of the "Barycz Valley"
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 293, s. 194-204, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jakość życia a zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe
Parki krajobrazowe, Jakość życia
Landscape parks, Quality of life
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kategoria jakości życia zajmuje główne miejsce w dyskusji nad zrównoważonym rozwojem. Jakość życia na obszarze Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy" zmierzono danymi zarówno obiektywnymi (dane statystyczne), jak i subiektywnymi, pytając mieszkańców o ich opinie w trakcie badań ankietowych. Przeprowadzone badania pokazują, że ankietowani mieszkańcy są zadowoleni z obecnego miejsca zamieszkania, czują się tu bezpiecznie, są zadowoleni z funkcjonowania szkół publicznych i ich wyposażenia. Nie deklarują chęci wyprowadzenia się w inne miejsce. Można wnioskować, że świadomość wyjątkowej wartości środowiska przyrodniczego, życie w atrakcyjnym i czystym środowisku rekompensuje mieszkańcom niedogodności związane z ograniczeniami wynikającymi z formy ochrony prawnej.(abstrakt oryginalny)

The category of life quality plays the main role in the discussion of sustainable development. Quality of life in the "Barycz Valley" was measured by the objective (statistical) as well as the subjective dates. The research shows that the inhabitants are satisfied with the place they live, public schools and school equipment as well as they feel safe. They do not want to move. In my opinion the inhabitants are conscious of the unusual place they live and life in the attractive and clean environment makes up for the inconveniences connected with law restrictions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, pod red. B. Sucheckiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
  2. Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, red. T. Borys i P. Rogala, UNDP, Warszawa 2008, plik PDF dostępny na stronie internetowej www.undp.org.pl.
  3. Karwińska A., Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  4. Ochrona przyrody i krajobrazu Doliny Baryczy. Wskazówki do planowania przestrzennego, red. S. Lubaczewska i K. Tokarczyk-Dorociak, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura", Wrocław 2008.
  5. Przybyła K., Poziom warunków życia w dużych miastach dolnośląskich, [w:] Gospodarka Przestrzenna VII na zlecenie Katedry Gospodarki Przestrzennej Wydawnictwo Turystyczne "Plan", Wrocław/ Jelenia Góra 2005.
  6. Ranoszek E., Ranoszek W., Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy", Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Wrocław 2012.
  7. Spychała A., Funkcja turystyczna Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy", Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
  8. Warczewska B., Poszukiwanie wskaźników pojemności przestrzennej terenów wiejskich leżących w granicach Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy" w gminie Milicz, [w:] Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2/II, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN w Krakowie, Kraków 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu