BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Machel Wojciech (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Czy nowoczesne przedsiębiorstwa korzystają z koncepcji CRM dla poprawy konkurencyjności?
Do Modern Enterprises Utilize the CRM Concept in Order to Improve Competiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 31-44, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Konkurencyjność
Enterprises, Customer Relationship Management (CRM), Competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Próbując zdefiniować nowoczesne przedsiębiorstwo należy zapytać czy obecnie mogą funkcjonować przedsiębiorstwa, które nie są nowoczesne. Nowoczesność w przedsiębiorstwie kojarzy się z takimi atrybutami jak: innowacyjność, elastyczność, otwartość, posiadanie kompetencji do konkurowania, a tym samym do utrzymywania swojej pozycji rynkowej czy realizacji celu biznesowego (przedsiębiorstwa) w długim okresie czasu. Wydaje się, iż niezależnie od sektora, branży, rynku czy skali działania przedsiębiorstwa w XXI wieku powinny być innowacyjne. Innowacyjność może dotyczyć z jednej strony, sposobu budowy przewagi konkurencyjnej, strategii konkurowania, rynku, produktu, a także działań operacyjnych takich, jak: technologia i jakość produkcji czy systemu zarządzania przedsiębiorstwem. (fragment tekstu)

The article presents a CRM approach as modern tool vital in the process of competitive advantage development in a modern dealership. A CRM concept is described as a modem tool supporting enterprise management process operating on a competitive market an it also presents research results as to the utilization by certified passenger car dealers in the Pomeranian Province of management supporting information technologies including CRM class systems for the purpose of competitive advantage development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2002.
 2. Buchnowska D., CRM: strategia i technologia, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006.
 3. C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 4. Dejnaka A., CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami., Helion, Gliwice 2002.
 5. Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientami, Difrn, Warszawa 2004.
 6. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Kraków 1994.
 7. Dychę J., CRM. Relacje z klientami., Helion, Gliwice 2002.
 8. Frąckiewicz E., Rudawska E., Zarządzanie relacjami z klientami z wykorzystaniem koncepcji CRM, (w): "Przegląd Organizacji" 2004, nr 7-8.
 9. Glabiszewski W., Działalność proinnowacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczno - empiryczne, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 10. Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing Partnerski., PWE, Warszawa 2001.
 11. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategiczne przejmowanie kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999.
 12. Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 13. Mazur A.D., Jaworska K., Mazur D., CRM Zarządzanie Kontaktami z Klientami, Madar, Zabrze 2001.
 14. Prahalad C. K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 15. Stachowicz-Stanusch A., Stanusch M., CRM Przewodnik dla wdrążających, Placet, Warszawa 2007.
 16. Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu