BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Procesy globalizacji i internacjonalizacji we współczesnej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem sektora przedsiębiorstw
Processes of Globalization and Internationalization in Modern Economy with Special Attention Paid to Enterprises Sector
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 195, s. 118-125, rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej
Słowa kluczowe
Model Uppsala, Globalizacja, Internacjonalizacja, Sektor przedsiębiorstw
Uppsala model, Globalization, Internationalization, Manufacturing sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli procesów globalizacji i internacjonalizacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce światowej. Istnieje zgoda, co do tego, że znaczenie zjawiska umiędzynarodowienia i globalizacja życia społeczno-gospodarczego przybierają na sile. W artykule opisano uwarunkowania, korzyści i zagrożenia wynikające z tych dwóch tendencji, zwłaszcza dla działalności sektora przedsiębiorstw. Scharakteryzowano też elementy uppsalskiego modelu internacjonalizacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to show the role of processes of globalization and internationalization in the functioning of enterprises in modern economy in the world. It is agreed that the significance of the phenomenon of internationalization and the globalization of social and economic life are gaining strength. The features, determinants, benefits and threats of these two trends are described in the article. The elements of Uppsala model of internationalization are also characterized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bairoch P., Kozul-Wright R., Globalization Myths: Some Historical Reflections on Integration, Industrialization and Growth in the World Economy, UNCTAD/OSP/DP/113, Geneva, March 1996.
  2. Berekoven L., Erfolgreiches Einzelhandelsmarketing, Verlag C.H. Beck, München 1990.
  3. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, wyd. 3, Warszawa 2006.
  4. Johanson J., Vahlne J.E., The internationalization process of the firm: A model of knowledge development and increasing foreign market commitments, "Journal of International Business Studies" 1977, no. 8.
  5. Przybylska K., Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe nr 3, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia 2005.
  6. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
  7. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1996.
  8. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  9. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu