BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaród Jadwiga (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Badanie zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolnego za pomocą dynamicznego, wielokryterialnego modelu optymalizacyjego
Research on Balanced Development of a Farm Using a Dynamic, Multicriterial, Optimization Model
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 293, s. 205-216, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jakość życia a zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Produkcja rolna, Dochody rolnicze, Optymalizacja wielokryterialna
Sustainable development, Agricultural production, Farm household income, Multiple criteria optimization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotą zrównoważonego rozwoju rolnictwa jest zachowanie równowagi między celami produkcyjnymi, ekonomicznymi i ekologicznymi. Zadania produkcyjne polegają na wytworzeniu w odpowiednich ilościach produktów rolnych o właściwościach wymaganych przez konsumenta lub przemysł przetwórczy. Celem ekonomicznym jest wypracowanie dochodu rolniczego zapewniającego godziwy poziom życia rolnika i umożliwiającego rozwój gospodarstwa rolnego. Działania ekologiczne zmierzają do zapewnienia, w dłuższym czasie, równowagi agroekosystemu i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego. Wszystkie te założenia zostały uwzględnione w dynamicznym, wielokryterialnym modelu optymalizacyjnym gospodarstwa rolnego. Celem artykułu jest próba zbadania, na przykładzie przeciętnego gospodarstwa w województwie zachodniopomorskim, zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej.(abstrakt oryginalny)

The essence of balanced agriculture development is to maintain balance between production, economic and environmental targets. Production tasks rely on the manufacturing of agricultural products in appropriate amounts with properties required by the consumer or the processing industry. The economic target is to generate agricultural income, which provides a decent living standard of a farmer and allows the development of a farm. Eco-friendly activities are intended to ensure, in the long term, agricultural ecosystem balance and prevent environmental degradation. All these conditions were included when creating a dynamic, multicriterial, optimization model for a farm. Its goal functions should both maximize farm income and agricultural production as well as minimize the loss of organic matter in soil. The optimal solution shows the structure of a production, which can properly manage the natural resources of soil in the long term. The aim of the article is an attempt to analyze the balanced development of agricultural production, by the usage of the average farm in Zachodniopomorskie Voivodeship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Charnes A., Cooper W., Menagement Models and Industrial Applications of Lineał Programming, Wiley, Nowy Jork 1961.
 2. Duer I., Fotyma M., Madej A., Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, MRiRW, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.
 3. Fotyma M., Mercik S., Chemia rolna, PWN ,Warszawa 1992.
 4. Kalkulacje rolnicze, (biuletyny), Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Barzkowice 2007, 2008, 2009, 2010.
 5. Krawiec B., Metody optymalizacji w rolnictwie, PWN, Łódź 1991.
 6. Michna W., Jakość surowców rolnych i żywności jako ważny składnik oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa, "Pam. Puł." z. 120, Puławy 2000.
 7. Kuś J., Krasowicz S., Przyrodniczo-organizacyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, "Pam. Puł.", z. 124, Puławy 2001.
 8. Smagacz J., Rola zmianowania w rolnictwie zrównoważonym, "Pam. Puł." z. 120, Puławy 2000.
 9. Szapiro T., Decyzje menedżerskie z Excelem, PWN, 2001.
 10. http://prow.rolnicy.com/prow_2007-2013/, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (dostęp 06.08.2012).
 11. www.stat.gov.pl, Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim (dostęp 15.06.2012).
 12. www.wir.org.pl/raporty/zwykla_dobra_praktyka_rolnicza.pdf, Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza (dostęp 06.08.2012).
 13. www.wynagrodzenia.pl, Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (dostęp 15.06.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu