BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharska-Stasiak Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Behawioralne aspekty w wycenie nieruchomości
Behavioral Aspects of the Real Estate Valuation
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 247-261, bibliogr. 19 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Wycena nieruchomości, Ekonomia behawioralna, Badania naukowe
Real estate valuation, Behavioral economics, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces określania wartości jest procesem złożonym, zawsze obarczonym subiektywizmem. Na poziom tego subiektywizmu istotny wpływ wywierają zachowania rzeczoznawców majątkowych. Podlegają oni pewnym heurystykom, które nie pozostają bez wpływu na wynik szacunku. Celem opracowania jest ujawnienie behawioralnych uwarunkowań procesu wyceny. W tym celu zastosowane zostały dwie metody badawcze: metoda analizy literatury, dokumentującej behawioryzm na obszarze wyceny, oraz własne badania wykorzystujące metodę ankietową. Opracowanie ma walory naukowe, a także aplikacyjne. Na pierwszym obszarze pokazany został wpływ na poziom wartości czynników, wychodzących poza czynniki przyczynowo-skutkowe, na drugim obszarze podjęta została próba sformułowania postulatów pod adresem praktyki wyceny. (abstrakt oryginalny)

The process of valuation is a complex process, never devoid of subjectivity. The level of subjectivity is significantly affected of behavior of property appraisers. They are subject to certain heurystics, which are not without influence on the result of the estimation. The aim of the study is the disclosure of behavioral determinants of the valuation process. For this purpose there have been used two research methods: a method of analysis of literature which documents the behaviorism in the valuation process and the review method. Article has scientific and aplicational qualities as well . In the first area there was shown an impact on the level of the factors that go beyond the cause - effect factors. In the second area there was made an attempt to formulate postulates for valuation process in practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amidu A.R., Aluko B.T. (2007), Client Influence on Valuation: Perceptual Analysis of the Driving Factors, "International Journal of Strategic Property Management", No. 11.
 2. Brzezicka J., Wiśniewski R. (2012), Behawioralne aspekty rynku nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 20, nr 2, Olsztyn.
 3. Czechowska K. (2012), Migracja kapitału w skali globalnej a rynek nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 20, nr 2, Olsztyn.
 4. Czechowska K. (2013), Level ofForeign Direct Investments and Transparency ofPolish and Global Real Estate Market, "Real Estate Management and Valuation", Vol. 21, No. 2.
 5. Diaz J. III, Hansz J. A. (2004), Behavioral Research into the Real Estate Valuation Process: Progress Toward a Descriptive Model 2002, w: Real Estate Valuation Theory, Wang Ko, Wolverton M. L. (red.), Research Issues in Real Estate, Vol. 8, Appraisal Institute&American Real Estate Society (ARES).
 6. Havard T. (2001), Behavioural Variations In Methodologies in Commercial Investment Valuation.
 7. Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 8. Kishore R. (2004), Theory of Behavioral Finance and its Application to Property Market: A Change in Paradigm, University of Western Sydney.
 9. Kucharska-Stasiak E. (2013), Uncertainty of property valuation as a subject of academic research, "Real Estate Management and Valuation", Vol. 21, No. 4.
 10. Kucharska-Stasiak E. (2008), Uncertainty of Valuation In Expropriation Processes - the case of Poland, "Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, Special Series", Vol. 3.
 11. Property Valuation (2002), The Carsberg Report, RICS.
 12. Psychologia umysłu (2003), Piskorz Z., Zaleśkiewicz T. (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 13. Radzewicz A., Wiśniewski R. (2011), Niepewność rynku nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 19, nr 1, Olsztyn.
 14. Szewczyk W. (1985), Słownik psychologiczny, WP, Warszawa.
 15. Tomski P. (2012), Identyfikacja relacji w układzie pośrednik-klient na rynku Nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 81.
 16. Wolverton M. L. (2000), Self-Perception of the Role of the Appraiser: Objective Opinions Or Price Validations?, "The Appraisal Journal", Vol. 68, No. 3.
 17. Zaleśkiewicz T. (2011), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Załęczna M., Antczak A. (2012), The Relations Between a Developer and his Clients- Remarks About the Polish Institutional Framework, "Świat Nieruchomości", nr 4.
 19. Żelazowski A. K. (2008), Zjawisko baniek cenowych na rynkach nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 16, nr 4, Olsztyn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu