BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Özbek Oğuz (Selcuk University)
Tytuł
Rethinking of Regional Development Strategies in Turkey for Pre-Disaster Planning
Strategie rozwoju regionalnego w Turcji w aspekcie planowania systemu ostrzegania przed katastrofami
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 195, s. 126-132, rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej
Słowa kluczowe
Trzęsienie ziemi, Strategia rozwoju regionalnego, Planowanie przestrzenne
Earthquake, Regional development strategy, Spatial planning
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
Artykuł obejmuje rozważania nad wydajnością strategii rozwoju regionalnego dla planowania na wypadek wystąpienia katastrofy w Turcji. Z powodu niewłaściwych (albo nieuniknionych) lokalizacji przemysłu pewna liczba regionalnych centrów wzrostu w Turcji jest usytuowana w strefie narażonej na występowanie katastrof. Trzęsienia ziemi w 1999 r. uwydatniły problemy lokalizacji przemysłu i zainicjowały przeanalizowanie strategii rozwoju regionalnego w planowaniu na wypadek wystąpienia katastrofy. Można wskazać dwa ważne braki powodujące trudności we wdrożeniu planowania na wypadek katastrofy: złożoność przestrzennego systemu planowania i rozrastające się zjawisko urban sprawl. W artykule omówiono te dwa deficyty w celu zwrócenia uwagi na potrzeby restrukturyzacji systemu planowania przestrzennego w Turcji. (abstrakt oryginalny)

This paper argues the efficiency of regional development strategies for pre-disaster planning in Turkey. A number of regional growth centres in Turkey are located in disaster-prone areas due to the wrong (or inevitable) industrial location decisions in the last 50 years. The earthquakes in the Eastern Marmara and Duzce in 1999 brought into relief these industrial location problems again and initiated a questioning of regional development strategies for pre-disaster planning. In Turkish case, two important deficiencies make the implementation of pre-disaster planning difficult: the complexity of spatial planning system and the increasing pressures of urban sprawl on both built and natural environment. The paper discusses these two deficiencies in a proactive way and highlights a need to restructure the spatial planning system in Turkey. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Özbek O., Sustainable Regional Development and Provincial Development Planning: The Case of Bolu, eds. Ü. Mander , C.A. Brebbia, E. Tiezzi, Proceedings of The 4th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability (The Sustainable City), WIT Press, Southampton and Boston 2006, p. 105-114.
  2. Özbek O., Power, Space and Development: A Critical Approach to Spatial Planning in Normative Regions in Turkey, eds. S. Korenik, Z. Przybyła, Proceedings of The IV Edition Conference on Spatial Economy of the 21st Century: Metropolization in Knowledge Based Economy, Wyd. UE, Wrocław 2008a, p. 224-232.
  3. Özbek O., Urban Sprawl and Sub-regional Development Strategies in the Disaster-prone Areas: The Case of Bolu, Nordic Conference on Gender, Intersectionality and Regional Development, Umea 2008b.
  4. Özbek, O., New Regional Development Policy and Interscale Implementation Tools in Turkey, [in:] eds. S. Korenik, Z. Przybyła, Proceedings of The 5th Edition of the Conference on Spatial Economy of the 21st Century: New Directions of Development of Big Cities in Knowledge Based Economy, Wyd. UE, Wrocław 2009a, p. 69-76.
  5. Özbek O., New Hierarchical Arrangements for Addressing the Implementation Problems of Regional Development Policies in Turkey, The 3rd Central European Conference in Regional Science, Košice 2009b, p. 674-681.
  6. UN Department of Economic and Social Affairs, Division of Sustainable Development, Milestones, available on 9 March 2006 at http://www.un.org/esa/sustdev/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu