BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Barbara (Uniwersytet Gdański, doktorantka)
Tytuł
Behawioralne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości mieszkaniowych
Behavioral Determinants of Decision-Making Process of Investment in the Housing Market
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 263-274, rys., bibliogr. 17 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, Zachowania klientów, Nieruchomości mieszkaniowe, Rynek nieruchomości
Investment decisions, Customer behaviour, Real estate housing, Real estate market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia specyfiki rynku nieruchomości oraz nieruchomości jako towaru, który charakteryzuje się dużą różnorodnością. Należy zwrócić uwagę, że nie ma dwóch takich samych nieruchomości, a ich cena rynkowa jest każdorazowo negocjowana przez dwie strony transakcji. Ponadto w artykule zaprezentowano niektóre uwarunkowania behawioralne, które towarzyszą podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości, w oparciu o publikacje ekonomistów behawioralnych oraz obserwacje rynku nieruchomości mieszkaniowych. Przy tym zwrócono uwagę, że inwestor indywidualny podczas zawierania transakcji może zachować się irracjonalnie, gdyż nie posiada wystarczającej wiedzy o rynku nieruchomości oraz może być narażony na manipulacje profesjonalistów w dziedzinie sprzedaży. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to demonstrate the characteristics of the housing market and real estate as a commodity, characterised by high diversity. It is important to note that there are no two identical properties, and their market price is negotiated each time by two parties of the transaction. Moreover, the article presents chosen behavioural determinants which influence the decision-making process of investment in the housing market, based on selected papers in behavioural economics and observation of the housing market. Furthermore, it was pointed out that an individual investor may behave irrationally while concluding a transaction, as he does not have sufficient knowledge of the real estate market, or he might be subject to manipulation by sales experts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska M. (red.) (2008), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa.
 2. Akerlof G. A., Shiller R. J., Zwierzęce instynkty, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 3. Ariely D. (2008), Potęga irracjonalności, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 4. Balicki A. (2002), Analiza rynku, WWSZ, Gdańsk.
 5. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2003), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 6. Czekaj J. (red.) (2008), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Cialdini R.B. (2007), Wywieranie wpływu na ludzi, Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk.
 8. Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Dydenko J. (2006), Szacowanie nieruchomości, DW ABC, Warszawa.
 10. Frydman R., Goldberg M. (2009), Ekonomia wiedzy niedoskonałej, WKP, Warszawa.
 11. Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Ring A. A., Daso J. (1989), Real Estate Principles and Practices, PH Inc, Englewood Cliffs.
 14. Samuelson P. A., Nordhaus W. D. (2012), Ekonomia, Rebis, Poznań.
 15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.
 16. Zaleśkiewicz T. (2011), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Zielonka P. (2008), Behawioralne aspekty inwestowania, CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu