BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Najbar Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych
The Impact of Design Solutions and Implementing Maintenance Costs of New Residential Buildings
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 287-295, bibliogr. 12 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Budownictwo mieszkaniowe, Koszty utrzymania, Prawo budowlane, Zarządzanie kosztami, Koszty eksploatacji mieszkań
Housing construction, Cost of living, Building Code, Costs management, Operating costs of housing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmieniające się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne, powodują, iż koszty ich utrzymania stale rosną i w pewnym sensie nie można ich zoptymalizować. Autorka w pierwszej części artykułu przedstawia wybrane zmiany w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych, a następnie wskazuje na konsekwencje tych zmian skutkujące wyższymi kosztami utrzymywania i dodatkowymi obowiązkami dla właścicieli i zarządców nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

The changing technical conditions to be met by buildings cause that maintenance costs are constantly rising and in a sense they can not be optimized. The author in the first part of the article presents some changes to the existing technical regulations - construction and then points to the consequences of these changes reflect the higher costs of maintaining and additional responsibilities for owners and property managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kania K. (2004), Działalność developerska na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 649, Kraków.
 2. Najbar K. (2013), Rynek usług zarządzania nieruchomościami, Poltext, Warszawa.
 3. Najbar K., Nalepka A. (2008), Udział zarządcy nieruchomości w projektach deweloperskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, Kraków.
 4. Pellicer E., Yepes V., Teixeira J., Moura H., Catala J. (2009), Zarządzanie budową, Poltext, Warszawa.
 5. Redlein A. (2004), Facility Management, Diplomica Verlag, Hamburg.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719.
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.
 9. Śleszyńska E. (2012), Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku. Prawo, praktyka, orzecznictwo, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Śliwiński A., Śliwiński B. (2006), Facility management, C.H. Beck, Warszawa.
 11. www.separator.pl, dostęp dnia 28.02.2014.
 12. www.transport.gov.pl, dostęp dnia 6.03.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu