BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacka Urszula (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wejście na rynek NEWCONNECT
Joining Newconnect Market as Development Opportunity for Small and Medium Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 59-66, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Rozwój, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rynek NewConnect
Development, Small business, NewConnect market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konkurencyjność gospodarki jest silnie uwarunkowana jej innowacyjnością, czyli zdolnością i motywacją przedsiębiorstw do stałego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce nowych, rozwojowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. Prowadzenie działalności innowacyjnej jest coraz bardziej kosztowne i ryzykowne. Badania wykazały, że jedna trzecia europejskich przedsiębiorstw uważa możliwość realizacji nowych pomysłów za główny czynnik wywołujący zmiany (postęp), a najsilniejszym stymulatorem zmian są właśnie innowacje". Krajowe firmy odstają od europejskiej średniej w zakresie wydatków na badania i rozwój, czego przyczyną jest często brak dostępu do kapitału, który umożliwiłby szybkie wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych. (fragment tekstu)

Economy competitive is determined by innovation, which is company's ability and motivation to search for and use in practice new evolving conceptions, ideas and inventions. NewConnect market has been created for dynamic, young people running their innovation businesses, frequently connected with new technologies. Company development caused by joining NewConnect market is not only a chance to gather capital but also to gain prestige as one of the known and valuable companies and become well promoted and easily recognizable. Article shows ways of entering NewConnect market and validates chances (and threats) of development of companies already existing on this market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Anam R" Innowacyjność motorem rozwoju przedsiębiorstwa, www.bea.com.
 2. Bieleń R., Trudne czasy młodego warszawskiego parkietu, Secus Basset Management S.A., www.ipo.pl.
 3. Hamernik N., Podsumowanie tynku NewConnect w 2008 roku, www.ipo.pl.
 4. Perendyk M., Centrum Klima S.A., Debiutanci o NewConnect, Raport NewConnect 2008 www.ipo.pl.
 5. Podworski J., Czaplicki K.., Jak skutecznie wykorzystać fundusze unijne w drodze na giełdę?, www.newconnect.pl.
 6. Przewodnik dla emitentów, www.newconnect.pl.
 7. Swiderska J., Quasi -fundusze venture capital Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP, Difin, Warszawa 2008.
 8. Raport NewConnect 2008, www.ipo.pl.
 9. Rozporządzenia Komisji WE nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.
 10. www.newconnect.pl.
 11. www.ipo.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu