BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiewska Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sobczak Natalia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kierunki wykorzystania i opłacalność produkcji truskawek
The Use and Profitability of Strawberries
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 98, s. 109-121, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja owoców, Rolnictwo, Ocena opłacalności produkcji, Rentowność
Production of fruits, Agriculture, Estimation of profitability production, Profitability
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie wykorzystania i ocena opłacalności produkcji truskawek, uprawianych do bezpośredniej konsumpcji w tradycyjnym terminie zbioru. Cele cząstkowe postawione w procesie badawczym to: określenie znaczenia gospodarczego truskawek w Polsce i na świecie, określenie kierunku wykorzystania truskawek w Polsce, ustalenie opłacalności produkcji i czynników ją kształtujących. W celu pełnego zobrazowania analizowanego zjawiska informacje zostały zebrane dla lat 2001-2011. Przedstawiono także dane na temat powierzchni i zbiorów dla okresów wcześniejszych (od 1973 roku). Badania własne przeprowadzono w celowo dobranym gospodarstwie rolniczym, w którym od ponad 10 lat produkowane są truskawki. (fragment tekstu)

The study provides an assessment of profitability of strawberries, grown for direct consumption in the traditional time of harvest. The aim was to determine the economic impact of strawberries in Poland and in the world, determine the direction of the use of strawberries in Poland and to determine the profitability of production and the factors shaping it. Our study was carried out for the period 2006-2011 in deliberately chosen farm, where for more than 10 years are produced strawberries. It was found that the fundamental determinants of profitability was the level of yields, the price obtained and the level of direct costs incurred in the production process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analizy Rynkowe 2000-2011. Rynek Owoców i Warzyw stan i perspektywy. IERiGŻ, ARR, MR i RW, Warszawa.
 2. Dane FAOSTAT, http:faostat.fao.org.
 3. GĘBSKA M., FILIPIAK T. 2006: Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 4. HUNEK T. 1998: Rozwój obszarów wiejskich i agrobiznesu. Encyklopedia Agrobiznesu. A. Woś (red.). Fundacja Innowacja, Warszawa.
 5. KOTLER P. 1994: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Gebethner i S-ka. Warszawa.
 6. MAKOSZ E. 2010: Razem ochrońmy bazę surowcową przetwórstwa owocowego. "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 12.
 7. MAKOSZ E. 2012: 40 lat polskiego sadownictwa. "Sad Nowoczesny", nr 1.
 8. MANTEUFFEL R. 1964: Rachunkowość rolnicza. Tom II (koszty, wycena, kalkulacje, sprawozdawczość). PWRiL, Warszawa.
 9. STAŃKO S. 2008: Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 94, z. 2.
 10. URBAN M. 1982: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych. PWN, Warszawa.
 11. WICKI L. 2007: Wpływ postępu biologicznego na plonowanie i ekonomikę produkcji zbóż ozimych. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, t. 94, z. 1.
 12. WICKI L. 2008: Produkcyjne i ekonomiczne efekty stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji zbóż jarych i ziemniaków. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 95, z. 2.
 13. ZIĘTARA W. 2008: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 94, z. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu