BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rynio Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie się nowej przestrzeni pod wpływem procesów migracyjnych na przykładzie Polski
Shaping New Space Under Influence of Migration Processes on the Example of Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 195, s. 139-148, rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej
Słowa kluczowe
Migracja, Demografia, Ludność
Migration, Demography, Population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przestrzeń społeczno-gospodarcza zmienia się w czasie, na co wpływa wiele czynników, m.in. procesy ludnościowe. Obraz nowej przestrzeni zależy od procesów przyciągania ludności do danego obszaru lub jego wyludniania, w szczególności od procesów migracyjnych. Wędrówki ludności mają wpływ na zmiany struktur układu ludnościowego na danym terytorium oraz przekształcenia w postępowaniach demograficznych. Procesy migracyjne określają kierunek, natężenie i formy, w jakich następuje ruchliwość ludzi w przestrzeni. W dobrze rozwiniętych gospodarkach mobilność społeczeństwa jest wyższa niż w gospodarkach tradycyjnych i o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

There are continuous changes on the international market, for example in the area of innovations, new technologies and technique solutions, inventions and patents. These changes do not have the same intensity and speed all over the world. Countries, which absorb these changes, become a goal of migrations, and that is why new space is shaped. Poland participates in the creation of new and modern space. In the country migrations decide about the shape of new pace. It depends on attractive circumstances of the space for the citizens of the country and for international population.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślak M., Demografia. Metody analizy i prognozowania, PWN, Warszawa 1992.
  2. Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r. Notatka informacyjna. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 grudnia 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
  4. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Muza SA, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2002.
  5. Kuciński K., Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
  6. Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
  7. Prognoza ludności na lata 2008-2035, Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2009.
  8. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu