BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hantke Witold (Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Szramka w Tychach)
Tytuł
Klasyfikacja branżowych rynków pracy województwa śląskiego w świetle integracji europejskiej i kryzysu ekonomicznego
The Classification of the Trade Labour Markets in the Upper Silesia Voivodeship in the Face of the European Integration and the Economic Crisis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 585-594, bibliogr. 3 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza państw z UE, Taksonomia, Rynek pracy
Economic integration with the EU countries, Taxonomy, Labour market
Uwagi
streszcz., sum.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo śląskie, Polska
Śląskie voivodship, Poland
Abstrakt
Na śląski rynek pracy w ostatnich latach istotny wpływ wywarły dwa czynniki: integracja europejska i ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Niniejszy artykuł częściowo odpowiada na pytanie, czy wpływ ten był równomierny w odniesieniu do wszystkich środowisk zawodowych. W pierwszej jego części za pomocą metod taksonomicznych i dyskryminacyjnych grupy zawodowe zostały podzielone na jednorodne klasy. Następnie, przy użyciu technik porządkowania liniowego, utworzono ranking pozwalający wyróżnić te zawody, które skorzystały na akcesji Polski do UE w największym stopniu, oraz te, które odczuły najsilniej skutki kryzysu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

In the last years two factors have influenced the Silesian labour market: the European integration and the worldwide economic crisis. This article partially answers the question whether this influence has been similar in all of the professional environments. Firstly, the professional groups are divided into homogenous clusters by means of the taxonomical methods and discriminant analysis. Then, the techniques of the linear ordering are helpful to create the ranking of professions. It shows which employees have most benefited from the European integration and which professional environments have most significantly been influenced by the economic crisis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa 1998.
  2. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wrocław 2004.
  3. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu