BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąchol Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Społeczeństwo informacyjne a znaczenie multimediów w procesie globalizacji
Information Society and Meaning of Multimedia in Globalization Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2009, nr 23, s. 121-132, rys., tab., bibliogr. 10
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty społeczeństwa informacyjnego
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Multimedia, Globalizacja
Information society, Multimedia, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacyjne technologie ciągle przynoszą nowe zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, dają - w coraz szerszym spektrum - możliwości budowy społeczeństwa informatycznego w warunkach zachodzących procesów globalizacji. Wykorzystanie technologii informatycznych ma także znaczenie dla akcjonariuszy i prezesów spółek notowanych na giełdzie, gdyż dają nowe możliwości w zakresie nadzoru korporacyjnego, zwłaszcza jeśli chodzi o przesyłanie informacji przez sieci komputerowe.(fragment tekstu)

The article contains the short profi le of the developing information society in Poland and World using the supplies of Internet and modern computer technologies. Use of these technologies in frames of globalization process and corporate governance in companies creates the new challenges and new possibilities. The audit and control over companies by owners, shareholders and stakeholders is fuller, and the meeting, the votes can be to hold with electronic road also. The study contains also, the statistical counted relating data of saturation the computer technologies in the different societies and also the relating the corporate governance and codes of good practices data published in Internet.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Griffin W.R., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2002.
  2. http://europa.eu.int/comm/eurostat Eurostat, Urząd Statystyczny UE, luty 2008.
  3. http://www.cia.gov Central Intelligence Agency USA (World Factbook), luty 2008.
  4. http://www.gpw.pl, luty 2008.
  5. http://www.pfcg.org.pl, Polskie Forum Corporate Governance.
  6. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Warszawa 2006.
  7. Kasprzak T., Biznes i technologie informacyjne, Warszawa 2003.
  8. Peszko A., Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa 2006.
  9. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, Warszawa 2002.
  10. Szewczyk A., Szanse i zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym, w: Problemy społeczeństwa informacyjnego, red. A. Szewczyk, Szczecin 2007, t. I.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu