BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florek Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Czerwińska-Kayzer Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Sposoby zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej w przedsiębiorstwach produkujących pasze
Risk Management Tools used by Animal Feed Producing Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 98, s. 123-133, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja pasz, Przemysł paszowy, Zarządzanie ryzykiem, Działalność gospodarcza
Animal feed production, Feed industry, Risk management, Business activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsza praca jest częścią badań na temat uwarunkowań rozwoju produkcji i infrastruktury rynku rodzimych roślin strączkowych, wykorzystywanych na cele paszowe. Zatem celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze. Dany poziom finansowy przedsiębiorstwa osiągają w sytuacji wielu zagrożeń, w związku z tym cel podstawowy rozszerzono o identyfikację sposobów zabezpieczenia przed niepożądanymi skutkami działalności ryzykownej w przedsiębiorstwach produkujących pasze. (fragment tekstu)

The main target of the article was to present and evaluate the financial situation as well as the identification of methods of adverse price change risk management used in the animal feed producing enterprises. The presented research has showed that animal feed producing enterprises characterized by good financial condition. The studies showed a low level of activity in risk management. The main threat of economic activity is the price risk. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CEBROWSKA T. 2007: Rachunkowość finansowa i podatkowa. PWN, Warszawa.
 2. CZERWIŃSKA-KAYZER D., FLOREK J. 2012: Kształtowanie płynności finansowej i wypłacalności w przedsiębiorstwach produkujących pasze (w druku).
 3. CZYŻEWSKI A. 1997: Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki. Materiał uzupełniający do wykładu z makroekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, "Materiały dydaktyczne" 14, Poznań.
 4. DĘBSKI W. 2005: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw. PWN, Warszawa.
 5. JERZAK M. 2000: Znaczenie rynku terminowego dla rozwoju instytucji giełdy towarowej w Polsce. Wyd. AR, Poznań.
 6. JERZAK M., CZYŻEWSKI A. 2006: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Wyd. AR, Poznań.
 7. Niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego 2011: F0-2, statystyczne sprawozdanie finansowe, produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów. GUS, Warszawa.
 8. Rynek pasz. Stan i perspektywa. Nr 26, IX.2009. IERiGŻ PIB.
 9. Rynek pasz. Stan i perspektywa. Nr 31, IV.2012. IERiGŻ PIB.
 10. SIERPIŃSKA M., JACHNA T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
 11. TARCZYŃSKI W., MOJSIEWICZ M. 2001: Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia. PWE, Warszawa.
 12. WĘDZKI D. 2009: Analiza finansowa sprawozdania finansowego. T. 2. Wskaźniki finansowe. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. WYROBEK J. 2012: Ograniczenia analizy finansowej. "Rachunkowość" nr 8, Warszawa, s. 11-17.
 14. WYSOCKI F., LIRA J. 2005: Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu